Kampen om arbejdskraften

Pressemeddelelse | 24-01-2018 09:00

Dansk økonomi befinder sig i et solidt opsving, hvor beskæftigelsen sætter ny rekord - og de gode tider ventes at fortsætte. Det forudser Nordea i den netop offentliggjorte prognose, Economic Outlook. 

Rygraden i opsvinget udgøres af privatforbruget og eksporten, som også fremover ventes at udvikle sig fornuftigt. Selvom kronen er stærk, er den danske konkurrenceevne god, og eksporterhvervene vil nyde godt af det globale opsving, som tager til i styrke i 2018.

”Vi venter, at væksten i år bliver på 1,9%, og at dansk økonomi vil kunne fastholde fremgangen også i 2019, hvor mangel på arbejdskraft dog vil medføre en lidt lavere vækst,” siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget understøttes af den gode situation på arbejdsmarkedet og boligmarkedet, ligesom de rekordstore formuer fungerer som en solid buffer for husholdningernes økonomi i disse år. Også virksomhedernes efterspørgsel efter investeringer er stigende, og ligesom i husholdningerne er der også her et relativt stort potentiale for yderligere vækst over de kommende år.

Beskæftigelsen vil inden for kort tid sætte rekord, men fremgangen på arbejdsmarkedet betyder også, at der er ved at opstå en alvorlig mangel på ledige hænder.

”Det øger kampen om arbejdskraften - også den fra udlandet, som over de senere år har fungeret som en rigtig god buffer på arbejdsmarkedet. Et stærkt opsving i de central- og østeuropæiske lande har nemlig øget lønstigningstakten markant. Det betyder, at stadig færre har incitament til at søge lykken i udlandet,” siger Helge J. Pedersen.

Udviklingen i Central- og Østeuropa kan måske være et forvarsel om, at inflationen også kommer til at stige i resten af Europa. Alligevel vil ECB først stramme pengepolitikken for alvor til næste år – på trods af, at QE-programmet er sat til at udløbe allerede i september 2018.

”Vi venter først, at ECB sætter renten op i slutningen af 2019, og at vi skal ind i 2020, før den er positiv. Det samme vil gælde for Nationalbanken, der skygger ECB. I takt med, at de store centralbanker fortsætter den kontrollerede normalisering af pengepolitikken, vil de danske lange renter dog også stige,” siger Nordeas cheføkonom.

Den ultra lempelige pengepolitik er den væsentligste årsag til, at boligmarkedet nu er blusset op i alle dele af landet.

”Vi forventer, at udviklingen vil fortsætte, men at stigende renter mod slutningen af prognoseperioden vil begrænse den opadgående tendens. Konkret forventer vi, at boligpriserne vil stige med 3,5 procent i år og 3 procent i 2019,” siger Helge J. Pedersen.

Læs Economic Outlook her

Yderligere information:    
Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

Documents

Economic Outlook