Dansk økonomi kan modstå globale skvulp

Pressemeddelelse | 24-04-2018 09:00

Det globale opsving ser ud til at fortsætte i 2018, ligesom renterne vil være lave længe endnu. Men hvis den amerikanske økonomi løber ind i problemer, kan det hurtigt sprede sig til resten af verden. Alligevel vurderer Nordeas eksperter i ny udgave af Economic Outlook, at Danmark står godt rustet til fremtiden.

Verdensøkonomien har fået en flot start på 2018, og Nordea forudser, at den globale vækst vil lande omkring 4 procent både i år og næste år. Det vil især være drevet af den amerikanske økonomi, som er inde i et af de længstvarende opsving nogensinde. 

- Det er den største globale fremgang i syv år, og den understøttes af en ekspansiv finanspolitik i bl.a. USA og Tyskland. Også dansk økonomi er inde i et solidt opsving, hvor væksten i 2018 og 2019 bliver i omegnen af 1,75 procent, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, og tilføjer, at fremgangen i 2017 var på 2,2 procent. 

Helge J. Pedersen forklarer, at Danmarks økonomi er mere robust end for eksempel den svenske eller finske, i tilfælde af at den amerikanske økonomi pludselig går ned i tempo.

- Det skyldes, at vores erhvervsstruktur spænder bredere - og dermed skærmer os bedre for udsving i de internationale konjunkturer, siger Nordeas cheføkonom.

Opsvinget i dansk økonomi har været drevet af privatforbruget og eksporten, men også investeringsaktiviteten er nu tiltaget i styrke. Nordea forventer, at fremgangen i det private forbrug vil fortsætte over de kommende år. Arbejdsmarkedet er stærkt, og husholdningerne bliver begunstiget af en ny mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidraget i første halvdel af 2018 og tilbagebetalingen af for meget betalte ejendomsskatter til næste år.

Helt så positivt ser det ikke ud for de danske eksportvirksomheder, påpeger Helge J. Pedersen:

- På den ene side understøtter de gode internationale konjunkturer eksporten, men det trækker ned, at kronekursen er blevet styrket, og at priserne på en række vigtige, danske eksportvarer er kommet under pres. Samtidig skaber handelssanktioner mellem USA og resten af verden stor usikkerhed om udviklingen i verdenshandlen.

Beskæftigelsen i Danmark har i den forgangne periode sat ny rekord, men det har ikke skabt mangel på arbejdskraft. Det skyldes blandt andet, at befolkningen er vokset betydeligt, ligesom antallet af udlændinge på arbejdsmarkedet er steget markant.

- Vi forventer, at en fortsat fremgang i beskæftigelsen og en opbremsning i tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft vil medvirke til lidt højere lønstigninger og højere investeringsaktivitet over de kommende år, siger Nordeas cheføkonom.

Nordea forventer, at ECB først vil sætte renten op i 2019, og eftersom Nationalbanken følger ECB, vil også den danske rente være ultralav længe endnu. Det understøtter boligmarkedet, og vi venter, at boligpriserne vil stige med omkring 3 procent i år og til næste år, siger Helge J. Pedersen.

Læs hele rapporten her

Yderligere information:

Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker   Jan Størup Nielsen   55 47 15 40

Documents