Periodemeddelelse 1. kvartal 2018

Selskabsmeddelelse | 25-04-2018 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”I 2016 og 2017 investerede vi massivt i at forbedre vores compliance- og risikostyringsaktiviteter, samtidig med at vi nedbragte bankens risici. Det har påvirket både vores indtægter og omkostninger mærkbart. Det har også medført, at vores fokus i højere grad har været på interne forhold. Nu skal vi tilbage til igen at have fuldt fokus på den kundevendte del. Jeg er glad for at kunne sige, at vi nu er igennem de vigtigste dele i arbejdet med at nedbringe bankens risici; reduceringen af bankens eksponering mod Rusland og shipping, olie- og offshoresektoren skrider godt frem, og vores International Private Banking-enhed er ved at blive solgt.

I 1. kvartal 2018 leverede vi på vores målsætning om lavere omkostninger, kreditkvaliteten har ikke været stærkere siden 2007, og vores kapitalprocenter har aldrig været højere. Vi forventer som tidligere udmeldt et højere helårsresultat i 2018 end i 2017. Men de lavere underliggende indtægter i 1. kvartal end forventet har gjort det mere udfordrende at opfylde vores indtægtsforventninger til helåret. Vi vil derfor have øget fokus på at styrke vores forretningsmomentum, samtidig med at vi fastholder en stram compliance- og risikostyring. Vi gentager vores omkostningsmål for 2018 på EUR 4,9 mia.”

1. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2017 (1. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017) 

 • Nettorenteindtægter EUR 1.053 mio., -12 pct., -9 pct. i lokal valuta (-5 pct., -5 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt EUR 2.315 mio., -6 pct., -4 pct. i lokal valuta (4 pct., 4 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt EUR 1.205 mio., -3 pct., -1 pct. i lokal valuta (-11 pct., -11 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 1.110 mio., -9 pct.; -7 pct. i lokal valuta (28 pct., 28 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR 40 mio., -65 pct., -63 pct. i lokal valuta (-44 pct., -43 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR 1.070 mio., -3 pct., -1 pct. i lokal valuta (34 pct., 35 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent på 19,8, en stigning fra 18,8 (en stigning fra 19,5)
 • Omkostningsprocent på 52, en stigning fra 51 (et fald på 9 procentpoint fra 61)
 • Nedskrivningsandel på 7 bp, et fald fra 14 bp (et fald på 2 bp fra 9 bp)
 • Egenkapitalforrentning på 10,0 pct., et fald fra 10,3 pct. (en stigning på 2,3 procentpoint fra 7,7 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,20 mod EUR 0,21 (EUR 0,20 mod EUR 0,15)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 1. kvartal 2018: DKK 7,4468, NOK 9,6366 og SEK 9,9765.

Yderligere information:  
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020  Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 0515                  Stine Green Paulsen, pressechef, +45 70 80 11 62

Seneste kvartalsresultat 

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 25. april 2018 kl. 07.00 (dansk tid).

Documents