Delårsrapport 2. kvartal 2018

Selskabsmeddelelse | 19-07-2018 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”I 2. kvartal er vores indsats for at øge kundetilfredsheden begyndt at bære frugt, og vi ser tegn på et øget momentum på tværs af vores forskellige forretningsaktiviteter både blandt erhvervs- og privatkunder. Vi leverer på omkostninger, compliance, kapital og kreditkvalitet, hvilket er grundlaget for fortsat at være en stabil, sikker og betroet finansiel partner for vores kunder i dag og fremover.

Nordea har de seneste år forenklet og fokuseret sine aktiviteter på de nordiske kernemarkeder og kunder. Det planlagte køb af Gjensidige Bank er endnu et skridt på denne rejse. Gjensidige Bank er en lønsom digital bank i vækst, og sammen med vores strategiske partnerskab med Gjensidige skaber vi mulighed for at styrke vores position inden for et af vores nordiske kerneområder og dermed få andel i lønsom vækst.

Vi har nået endnu en vigtig milepæl i vores transformation med Den Europæiske Centralbanks tildeling af banklicens til Nordea Bank Abp, vores nye moderselskab efter flytningen af hovedsædet. Licensen er afgørende for, at Nordea kan drive bankvirksomhed i bankunionen og dermed opnå stabilitet, forudsigelighed og lige konkurrencevilkår.

I kvartalet har vi set tegn på øget forretningsaktivitet på nogle af vores kernemarkeder, udlånet har stabiliseret sig og stiger i visse sektorer, og vores kapitalmarkeds- og rådgivningsaktiviteter viser et godt momentum. Opsparingsrelaterede gebyrer og provisioner er dog fortsat udfordret, og marginalerne på udlån til privatkunder er stadig under pres. Selvom vi forventer en beskeden vækst resten af året, ventes de tilbagevendende indtægter i 2018 ikke at nå niveauet for 2017* som følge af et svagere 1. halvår 2018, men vi forventer fortsat at rapportere et højere nettoresultat i 2018 end i 2017. Vi er på vej til at nå vores omkostningsmål på EUR 4,9 mia. for 2018, og nedskrivninger på udlån ventes i de kommende kvartaler at være lavere end det langsigtede gennemsnit.”

*Indtægter i 2017 justeret for udskillelse af de baltiske aktiviteter og Nordea Liv & Pension i Danmark.

2. kvartal 2018 i forhold til 2. kvartal 2017 (2. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2018)

 • Nettorenteindtægter EUR 1.073 mio., -9 pct.; -7 pct. i lokal valuta (+2 pct., +2 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt EUR 2.541 mio., +6 pct.; +8 pct. i lokal valuta (+10 pct., +10 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt EUR 1.154 mio., -11 pct.; -8 pct. i lokal valuta (-4 pct., -3 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 1.387 mio., +24 pct.; +27 pct. i lokal valuta (+25 pct., +25 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR 59 mio., -44 pct.; -41 pct. i lokal valuta (+48 pct., +53 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR 1.328 mio. +31 pct.; +34 pct. i lokal valuta (+24 pct., +24 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent på 19,9, en stigning fra 19,2 (en stigning fra 19,8)
 • Omkostningsprocent på 45, et fald fra 54 (et fald på 7 procentpoint fra 52)
 • Nedskrivningsandel på 10 bp, et fald fra 13 bp (et stigning på 3 bp fra 7 bp)
 • Egenkapitalforrentning på 13,9 pct., en stigning fra 9,5 pct. (en stigning på 3,9 procentpoint fra 10,0 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,27 mod EUR 0,18 (EUR 0,27 mod EUR 0,20)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 2. kvartal 2018: DKK 7,4477, NOK 9,5953 og SEK 10,1553.

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 10 20                            
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations
, +46 72 235 05 15                
Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Stine Green Paulsen, pressechef, +45 70 80 11 62

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 19. juli 2018 kl. 07.00 (dansk tid). 

Documents