Nordea offentliggør tillæg til prospekt vedrørende flytningen ind i Bankunionen samt fusionen af Nordea Bank AB (publ) ind i Nordea Holding Abp

Pressemeddelelse | 06-08-2018 16:30

Nordea har udarbejdet et tillæg til prospekt af 16. februar 2018 vedrørende fusionen af Nordea Bank AB (publ) ind i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) samt den efterfølgende børsnotering af aktierne i Nordea Finland. Det finske finanstilsyn har dags dato godkendt tillægget til prospektet, som vedrører offentliggørelsen af Nordea koncernens delårsrapport af 19. juli 2018, der indeholder visse yderligere opdateringer.

Tillægget til prospektet er blevet indsendt til finanstilsynene i henholdsvis Sverige og Danmark, som, ud over Finland, er de lande, hvor aktierne i Nordea Finland påtænkes børsnoteret efter gennemførelsen af fusionen. De opdaterede finske, svenske og danske oversættelser af prospektresuméet findes på Nordeas hjemmeside, www.nordea.com. 

Prospektet og tillæggene til prospektet findes på Nordeas hjemmeside, www.nordea.com, og er i øvrigt tilgængeligt på Nordea Finlands kontor på adressen Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, Finland, i receptionen hos Nasdaq Helsinki på adressen Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland, og på Nordeas hovedkontor på adressen Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige.

Yderligere information:
Janina Pfalzer, Pressemedarbejder, +46 76 495 33 78

Vigtig meddelelse

Distribution af denne meddelelse kan være lovmæssigt begrænset, og personer, som kommer i besiddelse af noget dokument eller information, hvortil der henvises heri, bør undersøge og iagttage sådanne begrænsninger. Denne meddelelse er ikke adresseret til, og er ikke ment til brug for eller distribution til, nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion, hvor sådan distribution, offentliggørelse eller brug vil være i strid med lovgivningen eller kræve nogen registrering. Du bør læse ovennævnte fusionsprospekt for mere omfattende information om Nordea koncernen og fusionen.

Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 6. august 2018 kl. 16:30 dansk tid.

Documents