Nordea sælger sin ejerandel i Luminor til Blackstone

Pressemeddelelse | 13-09-2018 07:00

Som led i Nordeas strategi om at fokusere sine aktiviteter på de nordiske hjemmemarkeder har Nordea sammen med DNB indgået en aftale om i fællesskab at sælge 60 pct. af Luminor til et konsortium ledet af kapitalfonde forvaltet af Blackstone (”Blackstone”). Efter transaktionen vil Nordea og DNB hver have en ejerandel på omkring 20 pct. i Luminor og fortsat være repræsenteret i Luminors bestyrelse. Nordea og Blackstone har desuden indgået aftale om et fremtidigt salg af Nordeas resterende ejerandel på 20 pct. på kort til mellemlang sigt.

Nordeas beslutning om at sælge sine aktier i Luminor er et led i Nordeas overordnede ambition om at forenkle og fokusere sine aktiviteter på de nordiske hjemmemarkeder og blive en endnu bedre bank for kunderne. Dette er helt i tråd med andre af Nordeas seneste transaktioner, herunder købet af Gjensidige Bank i Norge, som forventes gennemført i 1. kvartal 2019. 

”Salget er det naturlige næste skridt efter etableringen af Luminor i 2017, hvor Nordea og DNB skabte regionens tredjestørste bank – en stærk, selvstændig bank. Med denne transaktion kan vi yderligere fokusere aktiviteterne og koncentrere indsatsen om vores nordiske hjemmemarkeder. Samtidig kan vi geninvestere kapital på de nordiske markeder over de kommende år”, siger Topi Manner, leder af Personal Banking i Nordea.

Blackstone er et af verdens førende investeringsselskaber med omkring USD 440 mia. i kapital under forvaltning globalt på tværs af aktivklasser.

Transaktionen er bl.a. betinget af de sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes gennemført i løbet af 1. halvår 2019. 

Den aftalte købspris for den første del af transaktionen, hvor Nordea sælger en aktiepost på omkring 36 pct., udgør EUR 0,6 mia. Det svarer til en værdiansættelse af Luminor, som på normaliseret basis har en midt-encifret egenkapitalforrentning, på omkring EUR 1,7 mia., svarende til en kurs/indre værdi på 1,0x. Det fremtidige salg af Nordeas resterende ejerandel på 20 pct. gennemføres til en fast værdiansættelse svarende til en kurs/indre værdi på 0,9x. Det svarer til en skønnet gennemsnitlig kurs/indre værdi på 0,97x for det samlede salg af Nordeas ejerandel af Luminor ekskl. transaktionsomkostninger og øvrige regnskabsmæssige konsekvenser for Nordea. Ud over den første del af transaktionen og aftalen om det fremtidige salg vil Nordea fortsat stille funding til rådighed for Luminor på mellemlang sigt samt levere serviceydelser i en overgangsperiode frem til 2020.

På proformabasis[1] og under hensyntagen til det for Nordea gældende beregningsgrundlag forventes den første del af transaktionen at have en positiv effekt på Nordeas egentlige kernekapitalprocent på omkring 20 bp efter transaktionens gennemførelse. På proformabasis for det samlede salg af Nordeas ejerandel i Luminor i henhold til aftalen om det fremtidige salg og efter Luminors tilbageførsel af sin funding til Nordea forventes en positiv effekt på Nordeas egentlige kernekapitalprocent på omkring 45 bp.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

[1] Baseret på det aktuelle skøn for den egentlige kernekapitalprocent for 4. kvartal 2018 inkl. godkendelsen fra ECB til fortsat brug af eksisterende interne modeller (beskrevet i pressemeddelelse 17. august 2018) og på proformabasis købet af Gjensidige Bank (beskrevet i pressemeddelelse 2. juli 2018).

Documents