Nordeas flytning af hovedsæde er gennemført

Selskabsmeddelelse | 01-10-2018 07:30

Nordea Bank Abp – børsmeddelelse – andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Pr. dags dato, 1. oktober 2018, har Nordea hovedsæde i Finland, som er medlem af den europæiske bankunion, efter gennemførelsen af den grænseoverskridende omvendte fusion mellem Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp. Som følge heraf er det tidligere moderselskab, Nordea Bank AB (publ), blevet opløst, og alle selskabets aktiver og forpligtelser er overført til Nordea Bank Abp. Desuden er der udstedt 4.037.460.272 aktier til de tidligere aktionærer i Nordea Bank AB (publ) som fusionsvederlag, og 12.491.647 aktier er udstedt til Nordea Bank Abp selv med henblik på at afspejle beholdningen af Nordea Bank AB (publ)’s egne aktier umiddelbart inden flytningen af hovedsædet. Bankaktiviteterne i Danmark, Norge og Sverige varetages af filialer af Nordea Bank Abp. I relation til kunderne vil der ikke være nogen ændringer i den daglige drift.

- Nordea er en af de største og stærkeste banker i Europa. Flytningen til bankunionen er et vigtigt strategisk skridt i vores transformation og sikrer banken fair, stabile og forudsigelige reguleringsvilkår på linje med de europæiske konkurrenters. Flytningen varetager kundernes, aktionærernes og medarbejdernes interesser og giver os den bedst mulige platform til at vokse og udvikle vores serviceydelser, så vi kan realisere vores kundevision: nem at have med at gøre, relevant og kompetent, hvor som helst og når som helst, hvor den personlige og digitale relation gør Nordea til en sikker og betroet partner, siger Nordeas koncernchef Casper von Koskull.

Ingen ændringer i den daglige drift
Nordea ønsker fortsat at være en betroet partner med det mål at tilbyde kunderne den bedste service på markedet når som helst og hvor som helst. Flytningen af vores hovedsæde påvirker ikke, hvordan og hvor vi træffer beslutninger i forhold til den enkelte kunde. 

- Vi ønsker fortsat at skabe værdi for alle vores kunder ved at drive virksomhed med udgangspunkt i den samme nordiske forretningsmodel som hidtil. Vi vil være lige så tæt på vores kunder, som vi altid har været, og fortsat bidrage til de nordiske samfund og økonomier, siger Casper von Koskull.

Nordea vil også efter flytningen af hovedsædet arbejde tæt sammen med de nationale myndigheder og har forpligtet sig til fra 1. oktober 2018 frivilligt at følge de tilsynskrav, som er besluttet af tilsynskollegiet under ledelse af det svenske finanstilsyn, indtil Den Europæiske Centralbank har truffet beslutning om tilsynskrav udarbejdet i henhold til tilsynsprocessen for 2019 (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), hvilket ventes at ske sidst i 2019. Nordea forventer at offentliggøre de endelige kapitalkrav efter 1. oktober 2018, når tilsynskollegiet under ledelse af det svenske finanstilsyn har truffet en fælles beslutning.

Information om gennemførelse af fusionen af Nordea Bank AB (publ) ind i Nordea Bank Abp, udstedelse af aktier som fusionsvederlag og udstedelse af egne aktier
Den grænseoverskridende omvendte fusion, der er forudsætningen for flytningen af Nordea koncernens moderselskabs hovedsæde til Finland, er blevet gennemført i dag med den endelige registrering af gennemførelsen af fusionen i det finske handelsregister.

Som følge af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion er Nordea Bank AB (publ) blevet opløst, og alle Nordea Bank AB (publ)’s aktiver og forpligtelser er overført til Nordea Bank Abp. Fremover varetages bankaktiviteterne i Danmark, Norge og Sverige af filialer af Nordea Bank Abp. Desuden er der udstedt 4.037.460.272 nye aktier i Nordea Bank Abp som fusionsvederlag til de tidligere aktionærer i Nordea Bank AB (publ) (”Vederlagsaktier”), hvilket er blevet registreret i det finske handelsregister 1. oktober 2018 i forbindelse med den endelige registrering af fusionen.

For at opnå det samme antal egne aktier i Nordea Bank Abp som ejet af Nordea Bank AB (publ) den sidste handelsdag før flytningen af hovedsædet (dvs. 28. september 2018) er der i overensstemmelse med beslutningen truffet af Nordea Bank Abp’s bestyrelse 5. september 2018 gennemført en rettet aktieemission, som dags dato er registreret i det finske handelsregister. Antallet af aktier udstedt i den rettede aktieemission og dermed det samlede antal egne aktier, der p.t. ejes af Nordea Bank Abp, udgør 12.491.647 aktier (”Egne Aktier”).

Efter registreringen af Vederlagsaktierne og Egne Aktier udgør Nordea Bank Abp’s aktiekapital EUR 4.049.951.919, og antallet af aktier udgør 4.049.951.919 aktier. Hver aktie har én stemme.

I overensstemmelse med tidligere udmeldinger er aktierne i Nordea Bank Abp i dag optaget til handel på de regulerede markeder Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen med start i dag. Aktierne i Nordea Bank AB (publ) afnoteres fra Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm og Nasdaq Copenhagen som følge af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion og opløsningen af Nordea Bank AB (publ). 

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 1. oktober 2018 kl. 8.30 finsk tid

Documents