EBA-stresstest bekræfter Nordeas robuste kapitalposition

Pressemeddelelse | 02-11-2018 18:06

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde 2. november 2018 resultaterne af den stresstest af bankerne i EU, der hvert andet år gennemføres i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), Den Europæiske Centralbank (ECB) og Europa-Kommissionen. Den fremadrettede analyse dækker perioden 2018-20 og vurderer finansielle institutioners modstandsdygtighed over for negative økonomiske chok.

Øvelsen bekræfter Nordeas robuste kapitalposition. I det hårde stress-scenario skønnes Nordeas egentlige kernekapitalprocent at falde fra 19,3 ultimo 2017 til 16,2 ultimo 2019. Dette er fortsat et pænt stykke over minimumskapitalkravet. (Den rapporterede egentlige kernekapitalprocent steg til 20,3 ultimo 3. kvartal 2018.)

Resultaterne af EBA’s 2018-stresstest afspejler, at scenarierne for de nordiske lande og særligt Sverige generelt er hårdere end gennemsnittet for euroområdet. Dette forklarer også, hvorfor den skønnede effekt på Nordea nu er større end i EBA’s stresstest fra 2016.

2018-øvelsen blev gennemført på baggrund af det svenske finanstilsyns regler. Resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med kapitalprocenterne og kapitalkravene gældende fra 1. oktober efter flytningen af Nordeas hovedsæde til bankunionen.

Udgangspunktet for stresstesten er bankernes kapitalprocenter pr. 31. december 2017 med justeringer, der tager højde for introduktionen af IFRS 9. Testen er baseret på ensartede metoder, scenarier og centrale antagelser for de deltagende banker. Det omfatter bl.a. en antagelse om, at balancen er uændret, og at ledelsen ikke foretager indgreb for at bevare kapitalen i stresstestperioden.

Resultaterne af stresstesten medfører ingen ændringer i Nordeas kapitalplanlægning eller kapitalmål.

Resultaterne af stresstesten er tilgængelige på EBA’s hjemmeside, https://www.eba.europa.eu

Yderligere information:

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 722 350 515
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

Documents