Nordea offentliggør organisationsændringer

Selskabsmeddelelse | 13-12-2018 07:00

Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Ændring ledelse/revision

Nordea Bank Abp (Nordea) har besluttet at øge fokus og styrke eksekveringen yderligere inden for risiko og compliance ved at samle ressourcerne på disse områder. To roller i koncernledelsen ændres.


I de seneste par år har Nordea styrket sine risiko- og compliance-enheder betydeligt ved at tilføre ressourcer og forbedre processer for at leve op til både lovkrav og Nordeas politikker og værdier. Nu tager Nordea de næste skridt og indfører en endnu mere ensartet tilgang til at kontrollere og styre risici på tværs af forretningsområder og koncernfunktioner.

Risikostyringsenhederne i forretningsområderne, dvs. første forsvarslinje, samles i en ny enhed, Group Business Risk Management. Enheden bliver ledet af Julie Galbo, tidligere Chief Risk Officer, og omfatter Group Credit Risk Management, Group Financial Crime Prevention, Global Business Risk Implementation and Support (Global BRIS) og Chief Security Office.

Risikostyring og compliance i anden forsvarslinje samles i én enhed, Group Risk and Compliance. Enheden bliver ledet af Matthew Elderfield, Chief Risk Officer, tidligere leder af Group Compliance. Den nye leder af Compliance vil referere til Chief Risk Officer, men vil som særskilt enhed også referere direkte til bestyrelsen.

Både Julie Galbo og Matthew Elderfield fortsætter som medlemmer af koncernledelsen.

- Dette er et vigtigt næste skridt i vores arbejde med risiko og compliance, der vil gøre os endnu bedre rustet til at håndtere fremtidige udfordringer. Det vil også sikre en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem de enkelte enheder og en konsekvent kontrolkultur i koncernen, siger Casper von Koskull, Nordeas koncernchef.

Organisationsændringerne træder i kraft 1. januar 2019.

 
Yderligere information:

Stine Wind, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

 
Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 13. december 2018 kl. 07.00 dansk tid.


 
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents