Nordea foretager nedskrivning af goodwill som følge af risikoreduktion i russisk portefølje

Pressemeddelelse | 16-01-2019 08:00

Nordea har som led i en bevidst nedbringelse af bankens risiko reduceret sit udlån i Rusland med over 60 pct. siden 2014, inklusive et salg af udlånsporteføljen for privatkunder. Som følge af denne reduktion af risikoen vil Nordea i 4. kvartal 2018 afskrive den goodwill på EUR 141 mio., der vedrører Rusland. Dette bogføres som en afskrivning.

Nedskrivningen af goodwill påvirker ikke likviditeten eller den egentlige kernekapitalprocent og vil have en marginalt positiv effekt på bankens egenkapitalforrentning fra 2019 og frem.

Denne nedskrivning af goodwill indgår ikke i Nordeas udmeldte forventninger til 2018.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stine Wind, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents