På gyngende grund

Pressemeddelelse | 28-01-2019 09:00

Handelskrig, politisk usikkerhed i Europa og strammere finansielle forhold har sat sit klare aftryk på den økonomiske udvikling, og vi har igen nedjusteret forventningerne til væksten i verdensøkonomien i år og i 2020. Centralbankerne vil udvise tålmodighed, og der er ingen grund til at vente markante stramninger af pengepolitikken, mens dansk økonomi står godt rustet til at modstå den internationale afmatning. Det vurderer Nordeas eksperter i ny udgave af Economic Outlook.

Efter en svag afslutning på 2018 har vi nedjusteret skønnet for verdensøkonomien i 2019 og 2020, hvor vi nu forudser, at den globale vækst vil lande omkring 3,3 pct. Nedjusteringen skyldes ikke mindst lavere forventninger til udviklingen i Europa og Asien, men vi forudser ingen global recession i vores nye prognose, siger Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen.

Dansk økonomi er i god form, og vi forudser, at BNP-væksten bliver i omegnen af 1,75 pct. i år og til næste år. Den gode nyhed er, at denne fremgang endnu ikke har givet anledning til store ubalancer i økonomien. Op til finanskrisen lå den marginale forbrugskvote over 100 som et udtryk for, at husholdningerne i den periode havde et betydeligt lånefinansieret forbrug, der voksede hurtigere end indkomsterne. Det er ikke tilfældet i dag, siger Nordeas cheføkonom.

Væksten herhjemme vil over de kommende år navnlig blive drevet af øget forbrug i husholdningerne og en stigende investeringsaktivitet i virksomhederne. Således er det er den indenlandske del af økonomien, som vil ekspandere. Til gengæld er der noget større usikkerhed om udsigterne for eksporten, som følge af stigende protektionisme og aftagende efterspørgsel hos flere af de vigtigste samhandelspartnere

Den solide vækst betyder, at virksomhederne både i år og til næste år kommer til at efterspørge endnu mere arbejdskraft. Samlet set ventes det at løfte beskæftigelsen med 50.000 personer frem mod udgangen af 2020. Bl.a. som følge af en mindre tilgang af udenlandsk arbejdskraft ventes det at give anledning til et tiltagende lønpres.

Boligmarkedet vurderes grundlæggende at være ganske sundt, og vi opfatter ikke de sivende priser på ejerlejligheder som starten på en bredt funderet nedgang på boligmarkedet, men snarere som en isoleret korrektion på et marked, hvor priserne i en periode er steget for hurtigt. På markedet for enfamiliehuse venter vi, at priserne over de kommende år i gennemsnit vil vokse med 2,5-3,0 pct. om året, siger Helge J. Pedersen.

ECB vil tidligst sætte renten op i december, og eftersom Nationalbanken skygger ECB, vil renten være ultra-lav længe endnu. Den lave rente har ført til stigende gældsætning blandt husholdningerne i mange lande, herunder i Sverige og Norge, men herhjemme har vi kunnet konstatere, at gældskvoten tværtimod er blevet reduceret. Det er endnu et styrketegn for dansk økonomi, siger Nordeas cheføkonom.

Se rapporten her

Yderligere henvendelser til:

Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

    
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Læs mere om os på nordea.com.

Documents