Årsregnskabsmeddelelse 2018

Selskabsmeddelelse | 06-02-2019 06:42

Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Årsregnskabsmeddelelse

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:
”2018 var præget af vigtige leverancer i forbindelse med vores transformation. Nordea er nu en mere fokuseret, enkel og robust bank – og en del af bankunionen – med et markant styrket risiko- og compliance-setup takket være betydelige investeringer. Vi leverer også på vores plan for øget omkostningseffektivitet, kreditkvaliteten er fortsat stærk, og balancen er solid. Vi er dermed rustet til at styre banken sikkert gennem konjunkturforløbet.

Resultatet for 2018 er dog ikke på det niveau, vi ønsker, og afspejler udfordringer på indtægtssiden som følge af pres på udlånsmarginaler på privatkundeområdet, behersket vækst i forretningsomfanget og pres på indtægterne fra opsparingsområdet og market making-aktiviteterne. Mod årets udgang stabiliseredes marginalerne, men svære markedsforhold i 4. kvartal påvirkede yderligere indtægterne fra kapitalforvaltning og nettoresultatet af poster til dagsværdi negativt.

Vores prioriteringer for 2019 er helt klare. Vi har et godt udgangspunkt for at styrke vores indsats over for kunderne og øge forretningsomfanget, samtidig med at vi fortsætter med at øge den strukturelle omkostningseffektivitet. Nu handler det om at eksekvere.”

Bestyrelsen i Nordea Bank foreslår et udbytte pr. aktie på EUR 0,69.

2018 i forhold til 2017 (4. kvartal 2018 i forhold til 4. kvartal 2017) 

 • Nettorenteindtægter EUR 4.324 mio., -7 pct.; -5 pct. i lokal valuta (2 pct., 3 pct. i lokal valuta)
 • Driftsindtægter i alt EUR 9.005 mio., -5 pct.; -3 pct. i lokal valuta (-6 pct., -4 pct. i lokal valuta)
 • Omkostninger i alt EUR 4.879 mio., -4 pct.; -2 pct. i lokal valuta (2 pct., 3 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger EUR 4.126 mio., -6 pct.; -4 pct. i lokal valuta (-17 pct., -16 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån EUR 173 mio., -53 pct.; -51 pct. i lokal valuta (-58 pct., -57 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat EUR 3.953 mio., -1 pct.; 1 pct. i lokal valuta (-13 pct., -13 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent på 15,5 mod 19,5 (15,5 mod 19,5)
 • Omkostningsprocent på 54 mod 54 (66 mod 61)
 • Nedskrivningsandel på 7 bp mod 12 bp (5 bp mod 9 bp)
 • Egenkapitalforrentning på 9,7 pct. mod 9,5 pct. (6,1 pct. mod 7,7 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.) på EUR 0,76 mod EUR 0,75 (EUR 0,12 mod EUR 0,15)

For poster i regnskabsopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2018: DKK 7,4533, NOK 9,6033 og SEK 10,2608.


Forventninger

Væsentlige faktorer for forventningerne
I hele Nordea styrker vi indsatsen for at øge forretningsomfanget, og hvert forretningsområde har identificeret en række initiativer, der skal skabe øget værdi for kunderne og indtægtsvækst. Det er for eksempel investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, købet af Gjensidige Bank, nye distributionskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og klare planer for at genvinde momentum inden for boligudlån, hvor vi allerede er begyndt at se resultater.

Strukturelle omkostningsbesparelser vil især blive opnået ved øget automatisering og brug af robotteknologi, den igangværende udvidelse af funktioner i Polen og Estland og outsourcing af driften af vores mainframe-infrastruktur til IBM. Vi forenkler også ved at harmonisere produkter og serviceydelser, og vi udnytter stordriftsfordele ved at fortsætte sammenlægningen af fælles enheder for eksempel på drifts- og serviceområdet. Når alt kommer til alt, handler det nu om at eksekvere.

Omkostninger
I 2021 forventer vi, at omkostningerne i faste valutakurser vil være ca. 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018*, og de kontante omkostninger forventes i samme periode at falde 5-10 pct. i faste valutakurser.

Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere end i 2018 ekslusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018 og 2019**, og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode.

*EUR 141 mio. i nedskrivning af goodwill vedrørende Rusland i 2018.
**EUR 141 mio. i nedskrivning af goodwill vedrørende Rusland og ca. EUR 90 mio. i 2019 i forbindelse med salget af aktier i Luminor og købet af Gjensidige Bank.

Kreditkvalitet
Vi forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring gennemsnittet for 2018.

Kapitalpolitik
Med implementeringen af overgangsordningerne, som blev aftalt med ECB efter Nordeas flytning af hovedsæde til bankunionen og for at fastholde den samme nominelle kapitalbuffer, besluttede Nordeas bestyrelse på et møde 5. februar 2019 at ændre koncernens kapitalpolitik, så den afspejler overgangsreglerne. Kapitalbufferen er blevet justeret fra 50-150 bp til 40-120 bp. Det er primært en teknisk justering, og derfor er kapitalbufferen stort set uændret nominelt i euro. Kapitalbufferen udgør i øjeblikket ca. EUR 2,5 mia. (160 bp). Ambitionen er at opnå en årlig stigning i udbyttet pr. aktie og samtidig fastholde en stærk kapitalposition i overensstemmelse med kapitalpolitikken.

Se den fulde rapport på engelsk på nedenstående link til vores hjemmeside.
Nordea Group Q4 and FY 2018 Report
 

Nordea Annual Report 2018 med ledelsesberetning og det reviderede regnskab offentliggøres i uge 9. Rapporten vil være tilgængelig på www.nordea.com/ir 

Yderligere information:

Casper von Koskull, koncernchef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 55 47 23 77
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15           
Stine Wind, pressechef, Danmark +45 70 80 11 62

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 6. februar 2019 kl. 07.30 finsk tid (kl. 06.30 dansk tid).
 

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com. 


Documents