Solidt dansk bolværk i en tid præget af frygt

Pressemeddelelse | 04-09-2019 09:00

Handelskrig, Brexit og generel politisk usikkerhed har ført til en markant opbremsning i den økonomiske aktivitet på globalt plan, og der er i år og næste år udsigt til den svageste vækst i verdensøkonomien siden finanskrisen. Først i 2021 vil væksten for alvor komme tilbage, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Henover sommeren vendte frygten tilbage på de finansielle markeder, renterne styrtdykkede, og centralbankerne foretog en kovending. Normaliseringen af pengepolitikken er sat på hold, og der er nu udsigt til nye lempelser.

Alligevel vurderer Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen, at den danske økonomi står godt rustet til at klare de negative dønninger fra en lavere global vækst.

- Dansk økonomi er bundsolid. Dog kan det ikke undgås, at en lille åben økonomi som vores bliver påvirket, og derfor er der udsigt til lidt lavere vækst i årene fremover end tidligere vurderet. Vi forventer fortsat en fremgang i dansk økonomi i år på 1,8%, men over de kommende to år vil væksten falde til omkring 1,5%. Det er det niveau, som dansk økonomi i den nuværende situation kan forventes at vokse med på lang sigt, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt, men den forventede opbremsning i den økonomiske aktivitet betyder, at Nordea kun forudser en beskeden vækst i beskæftigelsen på omkring 40.000 personer frem mod udgangen af 2021. Det medfører, at arbejdsløsheden forbliver omkring det nuværende niveau, og at risikoen for stigende flaskehalsproblemer gradvist mindskes.

Umiddelbart står de danske eksportvirksomheder godt rustet til at imødegå en lavere global efterspørgsel, fordi lønkonkurrenceevnen er blevet markant forbedret og bytteforholdet forbedret. Der er endvidere sket en stor fremgang i eksporten af varer inden for grøn teknologi og medicinalindustrien, der traditionelt er mindre følsomme over for ændringer i de internationale konjunkturer.

- Alligevel venter vi, at det fortsat skal være den indenlandske efterspørgsel i form af privatforbrug og investeringsaktivitet, der skal holde dampen oppe i dansk økonomi. Også det offentlige forbrug kan vokse hurtigere under den nye regering, påpeger Helge J. Pedersen.

ECB forventes at sænke renten med yderligere 0,2 %-point i løbet af i år. For at forsvare den danske fastkurspolitik venter vi, at Nationalbanken følger efter, så den ledende danske rente ved indgangen i december vil nå ned på -0,85%. Det vil understøtte boligmarkedet, som er præget af usikkerhed i forbindelse med udskydelsen af de nye ejendomsvurderinger til 2020.

- Ophævelsen af skattestoppet kan isoleret set føre til et fald i priserne på ejerlejligheder på 5-10%, mens det til gengæld vil kunne løfte priserne på enfamiliehuse med et par procent. Vi forventer, at priserne på parcel- og rækkehuse i gennemsnit vil vokse med omkring 3 pct. om året i både 2020 og 2021, uddyber Helge J. Pedersen.

Se rapporten på www.nordea.com/eo/dk.

Yderligere information:
Cheføkonom                    Helge J. Pedersen          55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

      
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er en af de største banker i Norden målt på markedsværdi med ca. 10 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents