Sammensætning af aktionærernes nomineringsudvalg i Nordea Bank Abp

Selskabsmeddelelse | 20-09-2019 06:00

Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
  
  
Aktionærernes nomineringsudvalg i Nordea Bank Abp er nedsat og har til opgave inden den ordinære generalforsamling at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer målt på stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

Nomineringsudvalgets sammensætning:

⁻ Kari Stadigh, koncernchef i Sampo-koncernen
⁻ Lars Ingemann Nielsen, finans- og vicedirektør, Nordea-fonden
⁻ Mikael Wiberg, porteføljeforvalter, Alecta
⁻ Christer Gardell, Managing Partner og medstifter, Cevian Capital AB
⁻ Torbjörn Magnusson, formand for bestyrelsen i Nordea Bank Abp

Nomineringsudvalget har nu holdt møde, og Kari Stadigh, koncernchef i Sampo-koncernen, er udpeget til formand for udvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag 25. marts 2020 i Helsinki. 
   
  
Yderligere information vedr. Nordeas nomineringsudvalg:
Kari Stadigh, +358 10 516 0004
   
   
Yderligere information vedr. Nordea
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
    
  
Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktperson 20. september 2019 kl. 07.00 EET. 
    
   
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er en af de største banker i Norden målt på markedsværdi med ca. 10 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.


Documents