Nordea bidrager til at udforme FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed

Pressemeddelelse | 22-09-2019 20:00

Som den eneste nordiske bank er Nordea blandt de 30 banker, der har udviklet principperne for bæredygtig bankvirksomhed sammen med United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). I dag underskrev 130 banker principperne ved en officiel ceremoni ved FN’s generalforsamling i New York. Tilsammen repræsenterer disse banker aktiver for over USD 47 bio., og ved at underskrive principperne forpligter de sig til at spille en afgørende rolle i arbejdet for en bæredygtig fremtid.

Den officielle lancering af principperne for bæredygtig bankvirksomhed fandt sted ved starten af FN’s generalforsamling i New York i dag, 22. september 2019, og markerede begyndelsen på det mest betydningsfulde partnerskab mellem den globale banksektor og UNEP FI til dato.

”Med principperne for bæredygtig bankvirksomhed har Nordea og de andre banker fået sat rammer for deres fælles arbejde for at håndtere udfordringerne i forbindelse med global bæredygtighed og for at nå målene i Paris-aftalen og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Jeg er meget stolt over, at Nordea har spillet en så aktiv rolle i at udforme principperne og skabe muligheder for et bedre samfund. Sammen er vi på en rejse hen mod en mere bæredygtig fremtid,” siger koncernchef Frank Vang-Jensen.

Det bliver nemmere for kunderne at vælge bæredygtigt

Ved at tilslutte sig principperne forpligter bankerne sig til at arbejde med deres produkter, serviceydelser og kundeforhold på en måde, der støtter og fremmer de fundamentale ændringer i økonomi og livsstil, der er nødvendige for at sikre fælles velstand for både nuværende og kommende generationer.

”FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed skal sikre en fælles ramme for, at den globale banksektor bidrager til en bæredygtig udvikling. Det fælles ansvar, der er grundstenen i principperne, skaber ansvarlighed og en ambition, der vil føre til handling”, sagde FN’s generalsekretær Antonio Guterres ved lanceringen, hvor de 130 banker og over 45 af deres koncernchefer deltog.

Bæredygtighed er en naturlig del af alt det, vi gør i Nordea – som virksomhed, i vores finansieringsløsninger, i vores investeringer og i vores rådgivning. Det betyder, at Nordea kan være en sikker og robust bank for kunderne. Vi udvikler løbende vores løsninger for at gøre det nemmere for kunderne at vælge bæredygtigt. Vi har fx lanceret grønne boliglån til energieffektive bygninger, grønne obligationer, grønne erhvervslån og grønne billån til elbiler, flere nye bæredygtige fonde og indarbejdet bæredygtig opsparing i vores rådgivningsproces.

De seks overordnede principper for bæredygtig bankvirksomhed er: 

  1. Tilpasning: Vi vil tilpasse forretningsstrategien, så den er i overensstemmelse med og bidrager til den enkeltes behov og samfundets mål som udtrykt i FN’s bæredygtighedsmål, Paris-klimaaftalen samt relevante nationale og regionale regler. Vi vil fokusere indsatsen på områder, hvor det giver størst effekt. 

  2. Påvirkning: Vi vil løbende øge den positive påvirkning, reducere den negative påvirkning og styre risici for mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og serviceydelser.  

  3. Kunder: Vi vil arbejde ansvarligt med vores kunder for at fremme bæredygtige løsninger og økonomiske aktiviteter, der skaber fælles velstand for nuværende og kommende generationer. 

  4. Interessenter: Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere, involvere og indgå partnerskaber med relevante interessenter for at opfylde samfundets mål. 

  5. Styring og fastsættelse af mål: Vi vil sikre efterlevelse af principperne via effektiv styring og en kultur for bæredygtig bankvirksomhed. Vi viser vores ambitioner og ansvarlighed ved at offentliggøre mål for vores påvirkning. 

  6. Åbenhed og ansvarlighed: Vi vil regelmæssigt gennemgå den individuelle og fælles implementering af principperne. Desuden vil vi sikre åbenhed og ansvarlighed i forhold til vores positive og negative påvirkning og vores bidrag til samfundets mål. 

Den fulde version af principperne for bæredygtig bankvirksomhed samt rammedokumenterne kan ses på www.unepfi.org/banking/bankingprinciples

Yderligere information om Nordeas strategi for bæredygtighed og konkrete tiltag kan ses på https://www.nordea.com/en/sustainability/

Yderligere information: 
Ylva Hannestad, deputy co-head for Group Sustainable Finance, +46 733 57 74 16
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Danmark, +45 70 80 11 62
   
   
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er en af de største banker i Norden målt på markedsværdi med ca. 10 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents