Afkøling i en lysere tid

Pressemeddelelse | 29-01-2020 09:00

Det lysner for verdensøkonomien. Mere ro over handelskrigen mellem USA og Kina, større klarhed om Brexit og markante lempelser af pengepolitikken har genskabt tilliden på de finansielle markeder. Alligevel er der afkøling på vej til den danske økonomi, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

- Væksten i verdensøkonomien er for tiden på det svageste niveau siden finanskrisen, og det resulterer i, at dansk økonomi står over for en periode med en moderat afkøling. Således kan vi vente, at dansk økonomi efter en BNP-vækst i 2019 på omkring 2% vil vokse lidt mindre, nemlig med 1,5% både i år og næste år, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Arbejdsmarkedet står også over for en afkøling. Den lidt svagere vækst medfører, at beskæftigelsen frem mod udgangen af 2021 kun vil vokse med omkring 30.000 personer. Men fordi der i perioden vil komme endnu flere ud på arbejdsmarkedet, vil det skabe et svagt pres på ledigheden. Det betyder til gengæld, at virksomhedernes generelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft bliver mindre. 

Der er fortsat udsigt til en pæn fremgang i det private forbrug, ligesom der lægges op til en markant stigning i det  offentlige forbrug på 1,3%. Det er væsentligt højere end den gennemsnitlige vækst siden finanskrisen og vil isoleret set løfte BNP-væksten med 0,3% i 2020.

- Samtidig bliver 2020 også året, hvor den ambitiøse klimalov skal udmøntes i konkrete initiativer. Det kan også give anledning til øget aktivitet, men også højere inflation, da klimainitiativerne bl.a. finansieres gennem en række afgiftsstigninger, påpeger Helge J. Pedersen.

Efter en periode med aftagende vækst er den danske eksport taget til i styrke. Den bemærkelsesværdige fremgang skyldes først og fremmest en kraftig fremgang inden for produktionen af farmaceutiske produkter, der nu er blevet Danmarks største eksportvare målt på omsætning. Også salget af danske fødevarer steg mærkbart i 2019, bl.a. som følge af udbruddet af afrikansk svinepest i en række asiatiske lande, der betød fremgang i eksporten af dansk svinekød.

Huspriser vil følge indkomst

Frem mod udgangen af 2021 forventer vi, at ECB vil fastholde renten uændret. I den periode vil Nationalbanken som udgangspunkt holde en uændret renteforskel til euroområdet. Udsigten til en længere periode med en uændret pengepolitik hos ECB betyder samtidig, at vi generelt kun venter mindre ændringer i de danske markedsrenter hen over prognoseperioden.

- Det vil understøtte boligmarkedet, og vi venter, at huspriserne vil stige med omkring 3% om året, hvilket er på niveau med den ventede vækst i husholdningernes indkomster. Boligskattereformen er blevet udskudt fra 2021 til 2024. Det har været med til at give ny ilt til ejerlejlighedsmarkedet. Isoleret set vurderer vi, at de ændrede beskatningsregler vil reducere priserne på ejerlejligheder med 5-10%, mens det formentlig vil løfte priserne på parcelhuse med et par procent, forklarer Helge J. Pedersen og tilføjer, at den udskudte ikrafttrædelsesdato formentlig kun i begrænset omfang vil blive indregnet i priserne det kommende år.

- Dog kan ejerlejlighedsmarkedet blive ramt af en lavere efterspørgsel og lavere priser, når muligheden for, at forældrekøb kan finansieres under virksomhedsordningen, fjernes ved indgangen til 2021, afslutter Helge J. Pedersen.

Se rapporten her

Yderligere information:    
 Cheføkonom  Helge J. Pedersen  55 47 15 32 / 22 69 79 12
 Chefanalytiker   Jan Størup Nielsen  55 47 15 40

  
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents