Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2020

Selskabsmeddelelse | 07-02-2020 16:30

Nordea Bank Abp – Børsmeddelelse – Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Nomineringsudvalget for Nordea Bank Abp offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 25. marts 2020. Bestyrelsen for Nordea Bank Abp vil medtage forslagene i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, der offentliggøres senere i februar 2020.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

Nomineringsudvalget foreslår, indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling,

- at antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling fastsættes til 10

- genvalg af Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken og John Maltby som bestyrelsesmedlemmer

- nyvalg af Jonas Synnergren som bestyrelsesmedlem

- genvalg af Torbjörn Magnusson som bestyrelsesformand.

Maria Varsellona modtager ikke genvalg.

Jonas Synnergren foreslås som nyt bestyrelsesmedlem

Jonas Synnergren, M. Sc. (Econ.), er født i 1977 og er svensk statsborger. Han er partner i Cevian Capital AB og har været leder af Cevian Capitals svenske afdeling siden 2012. Han har omkring 19 års erfaring indenfor bl.a. finansiel rådgivning og kapitalforvaltning. Jonas Synnergren er medlem af bestyrelsen i Veoneer Inc og har tidligere været medlem af bestyrelsen i Tieto Corporation (2012-19). Han er uafhængig af Nordea Bank Abp og af selskabets større aktionærer i henhold til de finske Anbefalinger for god Selskabsledelse. Jonas Synnergren ejer for indeværende ingen aktier i Nordea Bank Abp.

Alle forslåede kandidater har meddelt samtykke til at blive valgt som medlemmer af bestyrelsen i Nordea Bank Abp, og Torbjörn Magnusson har meddelt samtykke til at blive valgt som bestyrelsesformand.

Den relevante myndighedsgodkendelse er modtaget for den nye kandidat.

Udover de foreslåede kandidater ovenfor har bestyrelsen i Nordea Bank Abp tre ordinære medlemmer og en suppleant valgt af medarbejderne i Nordea koncernen. Fra afslutningen af Nordea Bank Abp’s ordinære generalforsamling 25. marts 2020 og indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling har medarbejderne valgt Gerhard Olsson, Kari Ahola og Dorrit Groth Brandt som ordinære medlemmer af bestyrelsen og Hans Christian Riise som suppleant.

Det er nomineringsudvalgets og Nordea Bank Abp’s fælles vurdering, at den foreslåede bestyrelse og medlemmerne er egnet til hvervet både i fællesskab og enkeltvis, og at Torbjörn Magnusson er egnet til hvervet som bestyrelsesformand.

De nuværende bestyrelsesmedlemmers CV’er er tilgængelige på www.nordea.com/da/om-nordea/corporate-governance/bestyrelsen/members-of-the-board/. Det foreslåede nye bestyrelsesmedlems CV vil være tilgængeligt på www.nordea.com/da/om-nordea/corporate-governance/ordinaer-generalforsamling/nordeas-general-meeting-2020/.

Uafhængig i henhold til de finske Anbefalinger for god Selskabsledelse

Alle forslåede bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling er i henhold til de finske Anbefalinger for god Selskabsledelse uafhængige af selskabets større aktionærer med undtagelse af Torbjörn Magnusson, administrerende direktør i Sampo plc og koncernchef i Sampo Group, da Sampo plc er en større aktionær i Nordea Bank Abp. Desuden vurderes alle foreslåede bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling som værende uafhængige af selskabet, herunder Sarah Russell, der i tilfælde af genvalg på den ordinære generalforsamling har været bestyrelsesmedlem i selskabet og dets retlige forgængere ti år i træk. Ud fra en overordnet vurdering er hendes uafhængighed ikke kompromitteret som følge af hendes lange tjeneste, og der er ikke identificeret andre faktorer eller omstændigheder, der kan skade hendes uafhængighed.

De ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanten valgt af medarbejderne er ansat i Nordea koncernen og derfor ikke uafhængige af selskabet.

Vederlag til bestyrelsen

Nomineringsudvalget foreslår den ordinære generalforsamling, at følgende årlige vederlag betales til bestyrelsesmedlemmer valgt af den ordinære generalforsamling:

Rolle 2020 Foreslået (EUR) 2019 (EUR) Forhøjelse (pct.)
Formand 300.000 300.000 0
Næstformand 145.000 145.000 0
Andre bestyrelsesmedlemmer 95.000 95.000 0

Nomineringsudvalget foreslår også følgende yderligere årlige vederlag til formænd for udvalg og medlemmer af udvalg:

Rolle 2020 Foreslået (EUR) 2019 (EUR) Forhøjelse (pct.)
Formand, aflønningsudvalg 42.000 42.000 0
Medlemmer, aflønningsudvalg 26.000 26.000 0
Formand, alle øvrige udvalg 60.000 60.000 0
Medlemmer, alle øvrige udvalg 30.000 30.000 0

Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Desuden foreslås det, at selskabet dækker eller refunderer alle bestyrelsesmedlemmernes omkostninger og udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Nomineringsudvalgets reviderede forretningsorden

Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling træffer beslutning om godkendelse af nomineringsudvalgets reviderede forretningsorden i overensstemmelse med vedhæftede bilag.

Ændringerne foreslås for at tydeliggøre og indarbejde lovkrav i nomineringsudvalgets forretningsorden, fx evaluering af planen for succession i bestyrelsen samt udvælgelseskriterierne og udvælgelsesprocessen for den øverste ledelse, gennemgang af aflønningspolitikken for styrende organer i forhold til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen og hensyntagen til Nordeas diversitetspolitik og de tilhørende mål. Desuden er der sket visse tekniske justeringer, og processen for fastlæggelse af de største aktionærers udnævnelsesret er blevet tydeliggjort.

Nomineringsudvalgets sammensætning

Medlemmerne af nomineringsudvalget, der blev nedsat i 2019, er Kari Stadigh, udpeget af Sampo plc, Lars Ingemann Nielsen, finans- og vicedirektør i Nordea-fonden, Mikael Wiberg, porteføljeforvalter i Alecta, Christer Gardell, Managing Partner i og medstifter af Cevian Capital AB, og Torbjörn Magnusson, bestyrelsesformand i Nordea Bank Abp.

Yderligere information vedr. Nordeas nomineringsudvalg:
Kari Stadigh, +41 78 404 2786

Yderligere information vedr. Nordea:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 7. februar 2020 kl. 16.30 dansk tid.

 
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents