Bestyrelsen for Nordea Bank Abp foreslår, at beslutningen om udbyttebetaling udskydes

Selskabsmeddelelse | 31-03-2020 21:15

Nordea Bank Abp – Intern viden

I lyset af COVID-19-pandemien og den afledte anbefaling fra Den Europæiske Centralbank (”ECB”) fra 27. marts 2020 har Nordeas bestyrelse besluttet at foreslå en udskydelse af beslutningen om udbyttebetaling for regnskabsåret 2019 og dermed at ændre sit forslag om udbyttebetaling til den ordinære generalforsamling, der planlægges afholdt 14. maj 2020.

ECB finder det afgørende, at bankerne bevarer kapital for fortsat at kunne understøtte samfundsøkonomien i en situation med øget usikkerhed forårsaget af COVID-19. ECB anbefaler derfor, at signifikante kreditinstitutter mindst indtil 1. oktober 2020 undlader at udbetale udbytte, ikke forpligter sig uigenkaldeligt til at udbetale udbytte for regnskabsårene 2019 og 2020 og undlader aktietilbagekøb for at tilbageføre kapital til aktionærerne.

Nordea er en af de mest velkapitaliserede banker i Europa. Bestyrelsen anerkender dog den usikkerhed, der er forårsaget af COVID-19, og er enig i behovet for, at alle banker tager skridt for at understøtte samfundet og økonomien i Europa. I forlængelse af anbefalingen fra ECB foreslår bestyrelsen derfor en udskydelse af beslutningen om udbyttebetaling for regnskabsåret 2019. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der planlægges afholdt 14. maj 2020, at den bemyndiger bestyrelsen til at vedtage en udbyttebetaling på højst EUR 0,40 pr. aktie for regnskabsåret 2019 til udlodning i en eller flere rater. Bemyndigelsen ville gælde indtil den ordinære generalforsamling i 2021. Bestyrelsen har til hensigt at følge anbefalingen fra ECB og undlade at træffe beslutning om udbyttebetaling på grundlag af bemyndigelsen før 1. oktober 2020. Nordea offentliggør eventuelle beslutninger om udbyttebetaling særskilt og meddeler ved samme lejlighed afstemnings- og udbetalingsdatoer.

Den ordinære generalforsamling i 2021 vil træffe beslutning om udlodning af overskud for regnskabsåret 2020 i forlængelse af bestyrelsens beslutningsforslag, der forventes offentliggjort i første kvartal 2021.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Danmark, +45 70 80 11 62 

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse er information, som Nordea Bank Abp har pligt til at offentliggøre i henhold til EU’s forordning om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 31. marts 2020 kl. 21.15 dansk tid.

  
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents