Vacciner booster væksten i dansk økonomi

Pressemeddelelse | 27-01-2021 09:00

Til trods for, at pandemien fortsat holder verdensøkonomien i et jerngreb er der håb forude. Den historisk hurtige udvikling og udrulning af effektive Covid-19 vacciner betyder, at en mere permanent genåbning af samfundene kan ventes henover foråret, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Verdensøkonomien oplevede et stærkt comeback henover efteråret, men er nu ramt af pandemiens anden bølge, og vi står over for et par svære vintermåneder. Udrulningen af effektive vacciner betyder dog, at væksten vil vende stærkt tilbage i takt med foråret, hvor mange af de nuværende restriktioner for at reducere smittespredningen, ventes at blive ophævet.

- I år vil verdensøkonomien vokse med hele 5% efter et fald på 3,5% i 2020. Fremgangen ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år vokse 2,5%, efter en tilbagegang på 3,7% sidste år. Først i løbet af 2022 vil det samlede økonomiske aktivitetsniveau dog være tilbage på niveauet før Covid-19, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget er motoren i genrejsningen af økonomien

I Danmark har de nye restriktioner for at bremse smittespredningen igen sendt økonomien i dybfryseren, men foråret venter forude. Ikke mindst husholdningerne ventes at få en afgørende rolle i genrejsningen af økonomien. Lavere rentebetalinger, en positiv reallønsvækst og udbetalingen af tre ugers indefrosne feriepenge har i kombination med manglende forbrugsmuligheder, i navnlig den nedlukkede servicesektor, været med til at øge husholdningernes opsparing under coronakrisen. Læg dertil, at der kan blive udbetalt op til 40 mia. kroner ekstra, når de sidste to ugers indefrosne feriepenge udbetales til marts.

Eksporten vil også komme op i tempo i takt med, at udlandet igen åbner op. Der er især grund til at vente et positivt bidrag fra turismen, som har ligget underdrejet i snart et år. Siden november har knap 20.000 personer netto meldt sig som ledige på Jobnet. Erfaringerne fra den første nedlukning viser dog, at mange af arbejdspladserne hurtigt kommer tilbage, når økonomien genåbnes. Arbejdsløsheden forventes derfor at toppe omkring 5,3% i løbet af foråret for derefter at falde igen. Ved udgangen af i år ventes ledigheden at være faldet til omkring 4%.

Det gik meget bedre end frygtet

De offentlig finanser kom meget bedre gennem 2020 end tidligere frygtet. Underskuddet blev således kun på 2,5% af BNP i 2020 da bl.a. indtægterne fra pensionsafkastskatterne har udviklet sig særdeles fordelagtigt for statskassen og de faktiske udgifter til flere af hjælpepakkerne har været markant lavere end oprindelig budgetteret.

- I år ventes underskuddet at blive endnu mindre eller omkring 1,5% af BNP. Den offentlige gældskvote vil falde til godt 42% ved udgangen af 2021 og derfor forblive lav i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

ECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Udviklingen vil dog næppe være tilstrækkelig til at vælte udviklingen på boligmarkedet..

- I år vil huspriserne stige med næsten 6% i forhold til 2020, hvor priserne endda steg med godt 4%. Det er en voldsom udvikling som skyldes en gunstig cocktail af den lave rente, store opsparinger og en generel tro på, at økonomien kommer stærkt gennem pandemien. Det er i sandhed en underlig krise, slutter Helge J. Pedersen.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook Nordeas hjemmeside

Yderligere information:    
Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker  Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

 

Nordea er en førende nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Economic Outlook
Pressemeddelelser