Economic Outlook 2023 1

Glimt af optimisme i en verdensøkonomi i afmatning

Pressemeddelelse | 25-01-2023 09:00

2023 tegner til at blive endnu et usikkert og udfordrende år. Verdensøkonomien befinder sig i en markant afmatning, men faldende energipriser og Kinas genåbning skaber ny optimisme. Det er dog fortsat et åbent spørgsmål, hvor meget pengepolitikken skal strammes for at få endeligt bugt med den fortsat alt for høje inflation. Også dansk økonomi står over for en opbremsning, siger Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Udsigterne for den globale økonomi er fortsat usikre. På plussiden tæller, at energipriserne er styrtdykket, og at Kina har gennemført en overraskende hurtig fuld genåbning af økonomien. Til gengæld strammer centralbankerne pengepolitikken mere aggressivt end tidligere ventet.

”På den baggrund har vi valgt at opjustere prognosen for verdensøkonomien i år, mens skønnet for 2024 er nogenlunde uændret i forhold til september-prognosen. Vi venter således, at verdensøkonomien vil vokse med  3,2 % i år og 2,7% i 2024,” fortæller Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea og tilføjer:

”For Danmarks vedkommende ventes BNP i år at falde med 0,5%. Men væksten vender allerede tilbage i 2024, hvor vi venter en fremgang på godt 1%. Tilbagegangen i år kommer dog på baggrund af en bedre end ventet udvikling i 2022, hvor BNP nu vurderes at være steget med hele 3,5%.”

Yderligere rentestigninger i vente

Opbremsningen i dansk økonomi stammer ikke mindst fra et fald i privatforbruget og boliginvesteringerne, som bliver ramt af den høje inflation, de højere renter samt den generelle usikkerhed om fremtiden. Den høje inflation i 2022 betød, at en gennemsnitsfamilie måtte bruge ca. 35.000 kr. mere på at opretholde samme forbrug som året forinden. Nordea forventer, at inflationen i 2023 og 2024 vil falde til hhv. 5 og 2%. Det giver en ny ekstraregning til forbrugerne på ca. 35.000 kr. set over de to år. Det er markant, og dertil skal lægges, at boligpriserne også står over for et betydeligt fald. Forventningen er nu, at boligpriserne vil falde med hele 15% fra toppen, som blev nået i juni 2022.

En væsentlig årsag til, at situationen er vendt så hurtigt på boligmarkedet er, at centralbankerne er blevet stadigt mere opsatte på at bremse inflationen gennem en markant opstramning af pengepolitikken. I USA har Fed allerede sat renten op til 4,5%, og i Europa har ECB fulgt trop og sat renten op til 2%.

”Vi venter, at både Fed og ECB sætter renten yderligere op i løbet af første halvår 2023. Vi vurderer, at ECB sætter renten op til 3,25% og forventer, at Nationalbanken tilsvarende vil sætte renten op til 3%. Det vil i givet fald være det højeste siden 2009,” lyder det fra Helge J. Pedersen.

Opbremsning på vej, men dansk økonomi står stærkt

Selvom økonomien altså står over for en opbremsning, skal det bemærkes, at udgangspunktet for dansk økonomi er ret godt, pointerer Helge J. Pedersen:

”Der har været store overskud på både de offentlige finanser og betalingsbalancen over de seneste år, ligesom arbejdsmarkedet har været superstærkt. Beskæftigelsen er rekordhøj, og mange virksomheder melder fortsat om mangel på arbejdskraft. Det er med til at holde den samlede købekraft i samfundet oppe. Vi forventer dog en stigning i arbejdsløshedsprocenten til knap 3,5% i 2023 fra 2,5% sidste år. Det er selvfølgelig noget højere end nu, men på niveau med situationen fra før pandemien,” siger Helge J. Pedersen.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook på Nordeas hjemmeside

Yderligere information:

Cheføkonom Helge J. Pedersen, 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen, 55 47 15 40

Vi er en universalbank med 200 års erfaring i at støtte og bidrage til vækst i de nordiske økonomier – og vi hjælper med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Hver dag arbejder vi på at støtte vores kunders økonomiske udvikling ved at levere førsteklasses kundeoplevelser på tværs af kanaler og drive en bæredygtig forandring. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Tilmeld dig Economic Outlook-webinariet

Tilmeld dig webinaret med cheføkonom Helge J. Pedersen.

Dato: 25. januar 2023
Tidspunkt: kl. 13.00 dansk tid
Varighed: 30 minutter inkl. spørgsmål og svar
Sprog: Dansk

Tilmeld dig her 

Economic Outlook
Pressemeddelelser