Economic Outlook 2 2023

Inflationskampen

Pressemeddelelse | 09-05-2023 09:00

Verdensøkonomien har fået en god begyndelse på 2023, drevet af et kraftigt fald i energipriserne, stærke arbejdsmarkeder og genåbningen af den kinesiske økonomi. Men det betyder ikke, at vækstudsigterne er blevet synderligt forbedret siden vinteren. Inflationen er fortsat høj og pengepolitikken må strammes yderligere for at dæmpe den økonomiske aktivitet. Dansk økonomi står over for blød landing efter flere års høj vækst, siger Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Det markante fald i energipriserne, den overraskende hurtige genåbning af den kinesiske økonomi og det forhold, at krigen i Ukraine ikke har spredt sig, har skabt fundamentet for en stigning i tillidsindikatorerne for både virksomheder og husholdninger på globalt plan, vurderer Nordeas økonomer i prognosen Economic Outlook, der offentliggøres i dag.

”Det er dog især servicesektoren, som mærker bedre tider. Forbrugernes behov for oplevelser er stort oven på pandemien, mens fremstillingssektoren i større udstrækning rammes af den høje inflation og de stigende renter. Vi forventer på den baggrund, at verdensøkonomien vil vokse med 3% i år og 2,7% i 2024. Det er i store træk som vi ventede det i januar-prognosen,” lyder det fra Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea som tilføjer:

”For Danmarks vedkommende ventes BNP at stige med 0,5% i år og 1,5% i 2024. Der er dermed lagt op til en blød landing i økonomien, som kommer på baggrund af en meget stærk udvikling over de seneste år. Både BNP- og beskæftigelsesniveauet er nu omkring 7% højere end før pandemien,” siger Helge J. Pedersen.

Danskernes købekraft vil blive genoprettet

Opbremsningen i dansk økonomi stammer ikke mindst fra et fald i privatforbruget og boliginvesteringerne, som bliver ramt af den høje inflation og stigende renter. Inflationen er dog på vej ned og vil i år lande i underkanten af 4,7% for at aftage yderligere til 2,4% i 2024.

Ifølge Helge J. Pedersen betyder det i kombination med udsigten til lønstigninger på 9-10% over de kommende to år, at lønmodtagerne kan se frem til en genopretning af købekraften allerede fra slutningen af 2023.

”Det vil være med til at sikre en vending i privatforbruget, ligesom vi kun venter en mindre stigning i  arbejdsløsheden henover prognoseperioden,” pointerer han.

Boligmarkedet vil falde yderligere

Det stærke arbejdsmarked vil i kombination med, at mange boligejere har nedbragt restgælden gennem konverteringer være med til at holde antallet af tvangsauktioner nede, selvom tilpasningen på boligmarkedet endnu ikke er tilendebragt.

”Vi venter, at boligpriserne skal falde knap 15% fra toppen for ca. ét år siden. Korrektionen på boligmarkedet skal ses i relation til eksorbitante prisstigninger under pandemien og de kraftigt stigende finansieringsomkostninger i lyset af opstramningen af pengepolitikken, som vi venter vil fortsætte,” siger Helge J. Pedersen og fortsætter:

”Vi vurderer, at Fed vil sætte renten op til 5,5% og ECB til 3,75% førend rentetoppen er nået. I lyset af den øjeblikkelige ro omkring den danske krone er det vores forventning, at Nationalbanken vil følge trop og sætte renten op til 3,35%. Det vil i givet fald være det højeste siden begyndelsen af 2009. Først langt inde i 2024 er der udsigt til, at renten bliver sænket i de store landes centralbanker og herhjemme. De lange renter vurderes at være tæt på toppen, men et tilbagefald vil være moderat. Det skyldes blandt andet, at ECB nu er begyndt at reducere sin balance og dermed ikke længere køber aktivt op i de europæiske statsobligationer. Det vil være med til at holde de lange markedsrenter oppe i hele Europa og altså også herhjemme,” slutter han.

Yderligere information:

Cheføkonom Helge J. Pedersen, 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen, 55 47 15 40 Vi er en universalbank med 200 års erfaring i at støtte og bidrage til vækst i de nordiske økonomier – og vi hjælper med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Hver dag arbejder vi på at støtte vores kunders økonomiske udvikling ved at levere førsteklasses kundeoplevelser på tværs af kanaler og drive en bæredygtig forandring. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Economic Outlook
Pressemeddelelser