Economic Outlook 2024 #1

Rentetoppen er nået: Blød landing i vente, men usikkerheden er stor

Pressemeddelelse | 24-01-2024 09:00

Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat relativt gunstige til trods for den markante stramning af pengepolitikken. Inflationen er faldet betydeligt, og der er udsigt til, at centralbankerne begynder at sætte renten ned i år. Det øger sandsynligheden for en blød landing, men usikkerheden er stor. Dansk økonomi har været på en bemærkelsesværdig vækstrejse, men nu er en afmatning ved at indsnige sig, siger Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Selvom arbejdsmarkederne fortsat er stærke i de fleste lande, er inflationen kommet så langt ned, at det er sandsynligt, at centralbankerne sænker renten allerede i år. Dermed synes en blød landing i verdensøkonomien at være indenfor rækkevidde, vurderer Nordeas økonomer i prognosen Economic Outlook, der offentliggøres i dag.

”Vi venter en vækst i verdensøkonomien omkring 3% både i år og i 2025. Den spændte geopolitiske situation betyder ikke desto mindre, at usikkerheden på prognosen er stor, ligesom den kan ramme verdenshandlen hårdt,” lyder det fra Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea som tilføjer:

"Efter flere år med høj vækst er aktiviteten i dansk økonomi bremset op, og vi forventer en behersket fremgang i BNP på 1% i år og 1,7% i 2025. For tiden befinder vi os i en teknisk recession, men den skyldes især tilbagegang i produktionen i medicinalindustrien i 3. kvartal 2023. Den underliggende udvikling, herunder på arbejdsmarkedet, er dog noget bedre, men især boliginvesteringerne er blevet hårdt ramt af de stigende finansieringsomkostninger og strammere kreditvilkår,” siger Helge J. Pedersen.

Privatforbruget som vækstmotor

Inflationen er ved at komme under kontrol. Den blev på 3,3% i 2023 og ventes at falde yderligere til knap 2% i år for så at stige lidt i 2025. Da lønningerne stiger med godt 5% i år er husholdningernes købekraft derfor ved at blive genoprettet hurtigere end tidligere ventet. Læg dertil, at skattereformen træder i kraft i 2025, og at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt.

”Det giver anledning til at forvente, at privatforbruget kan blive drivkraften i et nyt opsving fra 2025, selvom den stigende rentebyrde alt andet lige virker bremsende på aktiviteten,” siger han og tilføjer:

”Vi må forvente, at beskæftigelsen ikke kan fortsætte med at stige i det samme tempo, som over de senere år, men der er på den anden side heller ikke grund til at frygte en markant stigning i ledigheden. Det vil sammen med et fortsat lavt udbud af boliger til salg være med til at holde hånden under boligpriserne. Men den store stigning i priserne mod slutningen af 2023 skal ses i lyset af boligskattereformen og kan på ingen måde ventes at fortsætte. De fortsat høje finansieringsomkostninger vil betyde, at salgspriserne kommer til at bevæge sig sidelæns igennem det meste af 2024 for så at kunne stige lidt i 2025,” lyder det fra Helge J. Pedersen.

Pengepolitikken lempes snart

Nordeas eksperter forventer, at rentetoppen er nået.

”Det overraskende hurtige fald i inflationen betyder, at vi allerede her i første halvår af 2024 vil se de store centralbanker sænke renterne. De lange renter vurderes ligeledes at være tæt på toppen, men vi skal ikke vente, at de falder tilbage til samme lave niveauer som under pandemien. De store centralbankers balancereduktion vil være med til at holde de lange markedsrenter oppe”, udtaler Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Læs Nordea Economic Outlook 

Meld dig til webinariet

Yderligere information:

Cheføkonom, Helge J. Pedersen, 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker, Jan Størup Nielsen, 55 47 15 40

 

Vi er en universalbank med 200 års erfaring i at støtte og bidrage til vækst i de nordiske økonomier – og vi hjælper med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Hver dag arbejder vi på at støtte vores kunders økonomiske udvikling ved at levere førsteklasses kundeoplevelser på tværs af kanaler og drive en bæredygtig forandring. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Economic Outlook
Nordea
Pressemeddelelser