happy-little-girl-beside-an-open-car-window-as-her-hair-blows-in-the-wind

Nordea sætter sektormål for reduktion af CO2-udledning fra biler og varevogne

Pressemeddelelse | 12-03-2024 09:46

Nordea er en af de første nordiske banker, der sætter et mål for reduktion af CO2-udledning fra biler og varevogne, der er videnskabeligt baseret og i overensstemmelse med Paris-aftalen. Målet er at reducere udledningsintensiteten med mindst 40 pct. inden 2030.

Vejtransport er afgørende for at nå målet om nettonul-udledning, og Nordea er derfor fokuseret på at bidrage til omstillingen gennem bilfinansieringsaktiviteter.

Lette erhvervskøretøjer, såsom personbiler og varevogne, tegner sig for over 25 pct. af det globale forbrug af olie og ca. 10 pct. af den globale energirelaterede CO2-udledning. I Norden er det ca. 10-20 pct. af den samlede CO2-udledning. 

”Vi ser en vigtig rolle i at påvirke miljøet positivt via vores finansieringsaktiviteter og dermed fremskynde den grønne omstilling i samfundet,” siger Peter Sandahl, leder af Climate and Environment i Nordea.

Det nye mål er et videnskabeligt baseret mål for reduktion af udledning, der er tilpasset kravet om 1,5°C, og omfatter udlån til og leasing af person- og varebiler til både privat- og erhvervskunder. Målet er at reducere udledningsintensiteten med mindst 40 pct. inden 2030 med 2022 som udgangspunkt.

Det betyder, at forretningsbeslutninger, produktudvikling og finansieringsmuligheder i Nordea Finans fremover også vil være baseret på emissionsdata for at sikre en positiv udvikling i reduktionen af udledning, og Nordea vil nøje følge op på CO2-aftrykket fra sin bilfinansieringsportefølje:

”Vi tager nu en mere aktiv rolle i forhold til vores biludlån og leasingaktiviteter. Fremadrettet indarbejder vi ESG-kriterier i vores finansieringsstrategi for biludlån, så vi gør det mere attraktivt for kunderne at vælge grønne løsninger, og vi bruger kriterierne i vores dialoger med de bilforhandlere, vi indgår samarbejder med. Vi måler allerede udledningen fra vores portefølje og kan konstatere gode fremskridt og en nedadgående tendens, og det skal de nye sektormål bidrage yderligere til,” lyder det fra Frank Bøgholm Klausen, adm. direktør i Nordeas leasing- og finansieringsselskab Nordea Finans Danmark.

Som led i indsatsen for at reducere CO2-udledning tilbyder Nordea Finans varianter af billån til privat- og erhvervskunder, der gør det mere attraktivt at vælge elbil, eksempelvis med en renterabat.

Sektormålene anvendes til at nå delmålet om at reducere den finansierede CO2-udledning for hele vores udlånsportefølje med 40-50 pct. senest i 2030.

Pressemeddelelser
Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed