Economic Outlook #2 2024

Blød landing i vente trods geopolitisk turbulens

Pressemeddelelse | 24-04-2024 09:00

Verdensøkonomien har fået en fornuftig begyndelse på 2024, og den såkaldt bløde landing virker stadig mere sandsynlig. Men de stærke arbejdsmarkeder stiller store krav til doseringen af pengepolitikken, og den nye geopolitiske realitet udgør fortsat en stor risiko for vækst- og inflationsudsigterne. Dansk økonomi har siden pandemien oplevet en solid fremgang, som i en vis udstrækning ventes at kunne fortsætte over de kommende år, siger Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose Nordea Economic Outlook.

Vækst vil præge både verdensøkonomien og dansk økonomi i år og næste år, men flere parametre kan gå ind og påvirke:

”Vi venter en vækst i verdensøkonomien på godt 3% både i år og i 2025. Usikkerheden på prognosen er dog stor som følge af den spændte geopolitiske situation, ligesom de stærke arbejdsmarkeder og den høje lønstigningstakt kan gøre det svært at lempe pengepolitikken i det omfang, som ventes af de finansielle markeder”, lyder det fra Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea, som tilføjer:

"Dansk økonomi har siden pandemien oplevet en solid fremgang, som dog især har været drevet af medicinalindustrien. Arbejdsmarkedet er fortsat stærkt og inflationen er kommet under kontrol, så vi forventer en vækst i BNP på 2,5% i år og 1,5% i 2025. Der er dog også udfordringer i dansk økonomi. De høje renter har medvirket til en kraftig opbremsning i byggeriet, og på boligmarkedet er antallet af til-salg-skilte igen stigende,” siger Helge J. Pedersen.

Privatforbruget og eksporten genvinder momentum

Kombinationen af en stor stigning i købekraften og et fortsat stærkt arbejdsmarked giver grund til at forvente en pæn fremgang i danskernes privatforbrug i løbet af 2024 og 2025. Det er en forventning, som understøttes af den resterende tilbagebetaling i år og til næste år af for meget betalt ejendomsskat i årene 2011-2020 samt skattereformen, som indfases gradvist fra 2025. De bedre udsigter for verdensøkonomien og en ventet svækkelse af den handelsvægtede kronekurs vil endvidere kunne give et løft til de eksportvirksomheder, som ikke har fået del i medicinalindustriens eksporteventyr over de seneste år.

”Medicinalindustrien bidrager kraftigt til Danmarks store overskud på betalingsbalancen. Et overskud, som sammen med de flotte offentlige finanser er stærkt medvirkende til at sikre de danske boligejere så lave renter som overhovedet muligt. Vi forventer, at ECB sætter renten ned til juni med 0,25 pct.point, og at Nationalbanken sætter renten ned tilsvarende, da der er ro om kronekursen. De lavere renter vil især komme de boligejere til gode, som har korte variabelt forrentede lån. Vi venter ikke, at der sker de store bevægelser i de lange renter. Dels styres de mere af udsigterne til rentesænkninger i USA, som vi for tiden ikke venter bliver ligeså udtalte som i euroområdet. Dels vil de store centralbankers balancereduktion vil være med til at holde de lange markedsrenter oppe,” forklarer Helge J. Pedersen.

Boligmarked præget af højere finansieringsomkostninger og skattereform

Vi forventer, at huspriserne over de kommende år kun vil stige en smule hurtigere end inflationen. På den ene side trækker eftervirkningerne fra de højere finansieringsomkostninger priserne ned. På den anden siden understøtter boligskattereformen, der betyder, at ca. 8 ud af 10 boligejere skal betale lavere samlede boligskatter, boligpriserne – især uden for de store byer. Ejerlejlighedspriserne steg markant i løbet af 2023, da nye boligkøbere i mange tilfælde derved kunne opnå en skatterabat inden indførelsen af det nye skattesystem ved indgangen til 2024. Det har imidlertid efterladt et ”hul” i markedet, og de foreløbige tal tyder da også på prisfald på ejerlejlighedsmarkedet siden starten af året. For 2024 som gennemsnit venter vi, at priserne på ejerlejligheder vil være tæt på uændret målt i forhold til sidste år.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook på Nordeas hjemmeside

Yderligere information:

Cheføkonom, Helge J. Pedersen, 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker, Jan Størup Nielsen, 55 47 15 40

 

Vi er en universalbank med 200 års erfaring i at støtte og bidrage til vækst i de nordiske økonomier – og vi hjælper med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Hver dag arbejder vi på at støtte vores kunders økonomiske udvikling ved at levere førsteklasses kundeoplevelser på tværs af kanaler og drive en bæredygtig forandring. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Pressemeddelelser