10-02-2021 08:09

Styrket indsats på Startup & Growth-området

Group of people having a business meeting in modern office with brick walls

Nordea Startup & Growth-definitioner

”En startup er en virksomhed, som udvikler nye innovationer, designet til hurtig vækst med en skalerbar forretningsmodel” 

Start-up: Virksomheden bygger produktet og etablerer sig på et marked

Scale-up: Produktet og forretningsmodellen er geografisk uafhængigt og kan hurtigt skaleres til andre markeder og lande

Growth: Godt ude på markederne, vækster virksomheden hurtigt videre

På hele denne vækstrejse, rejses der normalt kapital fra risikovillige investorer (business angels, venture kapital fonde osv.