Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean osavuosikatsaus – 1. neljännes 2014

Pörssitiedotteet | 29-04-2014 08:00

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Yritysasiakkaiden rahoitus- ja pääomamarkkinajärjestelyihin liittyvien neuvontapalvelujen kysyntä kasvoi vuoden 2014 alussa. Vire jatkui vahvana myös säästämisen tuotteissa ja palveluissa. Näiden ansiosta nettomääräiset palkkiotuotot nousivat 13 %. Luottojen kysyntä jatkui heikkona ja korot pysyivät matalina. Siksi tuotot olivat suurin piirtein vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 3 %. Liikevoitto nousi 6 % toiminnan tehostamisen ja luottojen laadun paranemisen ansiosta. Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49 prosenttiin. Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde koheni 0,7 prosenttiyksikköä 14,6 prosenttiin.

Sopeutamme toimintaamme hitaaseen talouskasvuun ja jatkamme tehostamisohjelmaamme, jonka avulla parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä tulevina vuosina. Hyödynnämme edelleen aktiivisesti kaikki liiketoiminnan tarjoamat mahdollisuudet.”

Vertailu Q1/2014 vs. Q1/2013 (Q1/2014 vs. Q4/2013)[1]:

  • Liiketoiminnan tuotot olivat aiemmalla tasollaan (kasvoivat 1 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 3 % (2 %).
  • Liikevoitto kasvoi 6 % (10 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 10 % (11 %).
  • Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde parani 12,1 prosentista[1] 14,6 prosenttiin (Q4: 13,9 %[1]).
  • Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 49 prosenttiin (Q4: 52 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,23 prosentista 0,18 prosenttiin (Q4: 0,21 %).
  • Oman pääoman tuotto nousi 11,1 prosentista 11,4 prosenttiin (Q4: 10,5 %).
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot[2], milj. euroa Q1
2014
Q4
2013
Muutos,
%
Q1
2013
Muutos,
%
Muutos paikall. valuutoissa, % Q1/Q4      Q1/Q1
Rahoituskate 1 362 1 390 -2 1 358 0 -1 5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 501 2 469 1 2 506 0 2 3
Tulos ennen luottotappioita 1 264 1 186 7 1 239 2 8 5
Luottotappiot, netto -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 18 21   23      
Liikevoitto 1 106 1 006 10 1 041 6 11 10
Riskisopeutettu tulos 880 821 7 854 3 7 6
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa (jatkuvat toiminnot) 0,21 0,19   0,19      
Osakekohtainen tulos, laimennus­vaikutuksen jälkeen, euroa (toiminnot yht.) 0,21 0,19   0,20      
Oman pääoman tuotto, % 11,4 10,5   11,1      

Tuloslaskelmassa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,46, NOK 8,35 ja SEK 8,86.
[1] Suhdeluvut esitettiin aiemmin arviona.
[2] Jatkuvien toimintojen tunnusluvut (eivät sisällä Puolan myytävää pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintaa).

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Torsten Hagen Jørgensen, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7814
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents