Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 9.12.2016

09-12-2016 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta sertifikaattisarjaa 9.12.2016. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Kone Oyj:n, Nokia Oyj:n, Nokian Renkaat Oyj:n, Orion Oyj:n B, Outokumpu Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, Twitter Inc, UPM-Kymmene Oyj:n, Volkswagen AG, Wärtsilä Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osakkeet, DAX indeksin, Eurostoxx 50 indeksin ja STOXX 600 Basic Resources indeksin futuurit. Certifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat perusesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/etn. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Kone Oyj:n (FI0009013403) osake Nokia Oyj:n (FI0009000681) osake Nokian Renkaat Oyj:n (FI0009005318) osake Orion Oyj B:n (FI0009014377) osakeOutokumpu Oyj:n (FI0009002422) osake Sampo Oyj:n (FI0009003305) osake Stora Enso Oyj:n (FI0009005961) osake Twitter Inc (US90184L1026) osake UPM-Kymmene Oyj:n (FI0009005987) osake Volkswagen AG                      (DE0007664039) osake Wärtsilä Oyj:n (FI0009003727) osake Wärtsilä Oyj:n (FI0009003727) osake DAX Index (DE0008469008) futuuri Euro Stoxx 50 Index (EU0009658145) futuuri STOXX 600 Basic Resources (EU0009658624) futuuri
Vipukerroin Välillä -15 ja 3. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut   rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin   kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit   ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä   kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille   erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot   sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään   se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä,   onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa   rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq OMX Helsinki Oy
Vertailulähde Nasdaq OMX Helsinki Oy
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 500 000 - 10 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBAB, NBF, NBD   ja/tai NDNMarkkinantakaaja   antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti   on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on   voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa   kaupankäynnissä.Sertifikaateille,   joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei   anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on   keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden   verkkosivuilta, ICE:n verkkosivuilta https://www.theice.com/ sekä Nasdaqin verkkosivuilta   http://www.nasdaqomxnordic.com/ Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on   saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan   tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta   koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäynti-tunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BEAR DAX X10 NF1 FI4000231014 DAX Index DE0008469008
BEAR SX5EX15 NF1 FI4000231022 Euro Stoxx 50 Index EU0009658145
BEAR MATERX3 NF1 FI4000231030 STOXX 600 Basic Resources EU0009658624
BEAR KONE NF1 FI4000231055 Kone Oyj FI0009013403
BEAR NRE X2 NF1 FI4000231063 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BEAR ORIONX2 NF1 FI4000231071 Orion Oyj B FI0009014377
BEAR OUTOK NF1 FI4000231089 Outokumpu Oyj FI0009002422
BEAR SAMPO NF1 FI4000231097 Sampo Oyj FI0009003305
BEAR STORA NF1 FI4000231105 Stora Enso Oyj FI0009005961
BEAR UPM NF1 FI4000231113 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BEAR VOLKWX3 NF1 FI4000231121 Volkswagen AG DE0007664039
BEAR WRTSLAX2NF1 FI4000231139 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BEAR WRTSLAX3NF2 FI4000231147 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BULL NOKIAX2 NF1 FI4000231154 Nokia Oyj FI0009000681
BULL TWITRX3 NF1 FI4000231162 Twitter Inc US90184L1026

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BEAR DAX X10 NF1 EUR 10 -10 0,49% 110,00% 5.00%
BEAR SX5EX15 NF1 EUR 10 -15 0,49% 106,67% 7.50%
BEAR MATERX3 NF1 EUR 10 -3 0,49% 133,33% 1.50%
BEAR KONE NF1 EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1.25%
BEAR NRE X2 NF1 EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2.50%
BEAR ORIONX2 NF1 EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2.00%
BEAR OUTOK NF1 EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1.50%
BEAR SAMPO NF1 EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1.00%
BEAR STORA NF1 EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1.00%
BEAR UPM NF1 EUR 5 -1 0,49% 200,00% 1.00%
BEAR VOLKWX3 NF1 EUR 5 -3 0,49% 133,33% 3.00%
BEAR WRTSLAX2NF1 EUR 5 -2 0,49% 150,00% 2.50%
BEAR WRTSLAX3NF2 EUR 5 -3 0,49% 133,33% 3.75%
BULL NOKIAX2 NF1 EUR 5 2 0,49% 50,00% 1.00%
BULL TWITRX3 NF1 EUR 5 3 0,49% 67,67% 1.50%

Helsingissä 8.12.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Juuso Jauhiainen

Lisätietoja: sijoitustuotteet [at] nordea.com

www.nordea.fi/etn


 [

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet