Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 24 uutta warranttisarjaa 5.4.2017 (sarja 2017:C54 FI ja 2017:P54 FI)

04-04-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 24 uutta warranttisarjaa 5.4.2017. Warranttien kohde-etuutena on DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Jos kohde-etuutena   on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:EUREX
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti 
Warranttien kokonaismäärä 3 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai   vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla   on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.   Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten   antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com  Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX7D12300NDS FI4000246913 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7D12700NDS FI4000246921 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7P12100NDS FI4000246939 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7P12000NDS FI4000246947 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7E12300NDS FI4000246954 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7E12700NDS FI4000246962 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7Q12100NDS FI4000246970 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7Q12000NDS FI4000246988 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7F12300NDS FI4000246996 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7F12700NDS FI4000247002 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7R12100NDS FI4000247010 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7R12000NDS FI4000247028 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7G12300NDS FI4000247036 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7G12700NDS FI4000247044 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7S12100NDS FI4000247051 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7S12000NDS FI4000247069 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7I12700NDS FI4000247077 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7U11900NDS FI4000247085 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7L12700NDS FI4000247093 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7L12800NDS FI4000247101 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7G10500NDS FI4000247119 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7G11000NDS FI4000247127 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7S13500NDS FI4000247135 DAX   Index (Germany) DE0008469008
DAX7S13000NDS FI4000247143 DAX   Index (Germany) DE0008469008

TAULUKKO 2

Warrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Lunas
  -tus
  hinta
C/P
  *
Ker
  -roin
Warranttien
  kokonais-määrä
Liikkeeseen
  -laskupäivä
Erääntymis
  -päivä
DAX7D12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-04-21
DAX7D12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-04-21
DAX7P12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-04-21
DAX7P12000NDS 12000 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-04-21
DAX7E12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-05-19
DAX7E12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-05-19
DAX7Q12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-05-19
DAX7Q12000NDS 12000 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-05-19
DAX7F12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-06-16
DAX7F12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-06-16
DAX7R12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-06-16
DAX7R12000NDS 12000 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-06-16
DAX7G12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7G12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7S12100NDS 12100 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7S12000NDS 12000 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7I12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-09-15
DAX7U11900NDS 11900 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-09-15
DAX7L12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-12-15
DAX7L12800NDS 12800 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-12-15
DAX7G10500NDS 10500 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7G11000NDS 11000 C 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7S13500NDS 13500 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21
DAX7S13000NDS 13000 P 1/150 3 000 000 2017-04-05 2017-07-21

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 4.5.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet