Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 19 uutta turbowarranttisarjaa 9.2.2018 (sarjat 2018: C5 FI ja 2018: P5 FI)

08-02-2018 13:06

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 19 uutta turbowarranttisarjaa 7.2.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TDAX8C12000NDS FI4000304704 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C12500NDS1 FI4000304712 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O12600NDS FI4000304720 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O12700NDS FI4000304738 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM8C  17NDS1 FI4000304746 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8O 175NDS1 FI4000304753 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO8B  26NDS1 FI4000304761 Metso Oyj FI0009007835
TNES8C  56NDS1 FI4000304779 Neste Oyj FI0009013296
TNOK8O  51NDS FI4000304787 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE8O  38NDS1 FI4000304795 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE8C  72NDS2 FI4000304803 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8C   7NDS2 FI4000304811 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8O  74NDS2 FI4000304829 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE8C 135NDS1 FI4000304845 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8C  13NDS1 FI4000304852 Stora Enso Oyj FI0009005961
TVAL8B  17NDS1 FI4000304860 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8N 175NDS1 FI4000304878 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT8B  56NDS1 FI4000304886 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY8B  64NDS1 FI4000304894 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta Rajataso C/P * Kerroin Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
TDAX8C12000NDS 12,000.00 12,000.00 C 1/150 9.2.2018 16.3.2018
TDAX8C12500NDS1 12,500.00 12,500.00 C 1/150 9.2.2018 16.3.2018
TDAX8O12600NDS 12,600.00 12,600.00 P 1/150 9.2.2018 16.3.2018
TDAX8O12700NDS 12,700.00 12,700.00 P 1/150 9.2.2018 16.3.2018
TFUM8C  17NDS1 17.00 17.00 C 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TFUM8O 175NDS1 17.50 17.50 P 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TMEO8B  26NDS1 26.00 26.00 C 0.20 9.2.2018 16.2.2018
TNES8C  56NDS1 56.00 56.00 C 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TNOK8O  51NDS 5.10 5.10 P 1.00 9.2.2018 16.3.2018
TNRE8O  38NDS1 38.00 38.00 P 0.20 9.2.2018 16.3.2018
TOTE8C  72NDS2 7.20 7.20 C 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TOTE8C   7NDS2 7.00 7.00 C 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TOTE8O  74NDS2 7.40 7.40 P 0.50 9.2.2018 16.3.2018
TSTE8C 135NDS1 13.50 13.50 C 1.00 9.2.2018 16.3.2018
TSTE8C  13NDS1 13.00 13.00 C 1.00 9.2.2018 16.3.2018
TVAL8B  17NDS1 17.00 17.00 C 0.50 9.2.2018 16.2.2018
TVAL8N 175NDS1 17.50 17.50 P 0.50 9.2.2018 16.2.2018
TWRT8B  56NDS1 56.00 56.00 C 0.20 9.2.2018 16.2.2018
TYTY8B  64NDS1 6.40 6.40 C 0.50 9.2.2018 16.2.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 8.2.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet