Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 47 uutta sertifikaattisarjaa 7.6.2018

06-06-2018 12:34

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 47 uutta sertifikaattisarjaa 7.6.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on S&P 500 -indeksin futuuri, Nasdaq 100 -indeksin futuuri, OMX Stockholm 30 -indeksin futuuri ja DAX-indeksin futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus S&P 500 -indeksin futuuri, Nasdaq 100 -indeksin futuuri, OMX Stockholm 30 -indeksin futuuri ja DAX-indeksin futuuri
Vipukerroin Välillä -15 ja 15. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Vertailulähde EUREX, Nasdaq Stockholm ja Chicago Mercantile Exchange
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 5 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa verkkosivuilta, www.cmegroup.com, www.nasdaqomxnordic.com ja www.eurexchange.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus
BULL DAX X5 NF1 FI4000316153 DAX® index futures contract
BULL DAX X3 NF1 FI4000316161 DAX® index futures contract
BULL DAX X2 NF1 FI4000316179 DAX® index futures contract
BEAR DAX X1 NF1 FI4000316187 DAX® index futures contract
BEAR DAX X2 NF1 FI4000316195 DAX® index futures contract
BEAR DAX X8 NF2 FI4000316203 DAX® index futures contract
BEAR DAX X10 NF2 FI4000316211 DAX® index futures contract
BEAR DAX X12 NF2 FI4000316229 DAX® index futures contract
BEAR DAX X15 NF4 FI4000316237 DAX® index futures contract
BULL OMXS X5 NF FI4000316245 OMX Stockholm 30® index futures contract
BULL OMXS X3 NF FI4000316252 OMX Stockholm 30® index futures contract
BULL OMXS X2 NF1 FI4000316260 OMX Stockholm 30® index futures contract
BEAR OMXS X1 NF1 FI4000316278 OMX Stockholm 30® index futures contract
BEAR OMXS X2 NF1 FI4000316286 OMX Stockholm 30® index futures contract
BEAR OMXS X3 NF FI4000316294 OMX Stockholm 30® index futures contract
BEAR OMXSX12 NF2 FI4000316302 OMX Stockholm 30® index futures contract
BEAR OMXSX15 NF4 FI4000316310 OMX Stockholm 30® index futures contract
BULL NQ100X15 NF FI4000316328 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100X12 NF FI4000316336 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100X10 NF FI4000316344 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100 X8 NF FI4000316351 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100 X5 NF FI4000316369 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100 X3 NF FI4000316377 NASDAQ-100® index futures contract
BULL NQ100X2 NF1 FI4000316385 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100X1 NF1 FI4000316393 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100X2 NF1 FI4000316401 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100 X3 NF FI4000316419 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100 X5 NF FI4000316427 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100 X8 NF FI4000316435 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100X10 NF FI4000316443 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100X12 NF FI4000316450 NASDAQ-100® index futures contract
BEAR NQ100X15 NF FI4000316468 NASDAQ-100® index futures contract
BULL SP500X15 NF FI4000316476 S&P500® index futures contract
BULL SP500X12 NF FI4000316484 S&P500® index futures contract
BULL SP500X10 NF FI4000316492 S&P500® index futures contract
BULL SP500 X8 NF FI4000316500 S&P500® index futures contract
BULL SP500 X5 NF FI4000316518 S&P500® index futures contract
BULL SP500 X3 NF FI4000316526 S&P500® index futures contract
BULL SP500X2 NF1 FI4000316534 S&P500® index futures contract
BEAR SP500X1 NF1 FI4000316542 S&P500® index futures contract
BEAR SP500X2 NF1 FI4000316559 S&P500® index futures contract
BEAR SP500 X3 NF FI4000316567 S&P500® index futures contract
BEAR SP500 X5 NF FI4000316575 S&P500® index futures contract
BEAR SP500 X8 NF FI4000316583 S&P500® index futures contract
BEAR SP500X10 NF FI4000316591 S&P500® index futures contract
BEAR SP500X12 NF FI4000316609 S&P500® index futures contract
BEAR SP500X15 NF FI4000316617 S&P500® index futures contract

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL DAX X5 NF1 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL DAX X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL DAX X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR DAX X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR DAX X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR DAX X8 NF2 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR DAX X10 NF2 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR DAX X12 NF2 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BEAR DAX X15 NF4 10 -15 0.49 % 106.67 % 21.50 %
BULL OMXS X5 NF 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL OMXS X3 NF 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL OMXS X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR OMXS X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR OMXS X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR OMXS X3 NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR OMXSX12 NF2 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BEAR OMXSX15 NF4 10 -15 0.49 % 106.67 % 21.50 %
BULL NQ100X15 NF 10 15 0.49 % 93.33 % 21.50 %
BULL NQ100X12 NF 10 12 0.49 % 91.67 % 17.00 %
BULL NQ100X10 NF 10 10 0.49 % 90.00 % 14.00 %
BULL NQ100 X8 NF 10 8 0.49 % 87.50 % 11.00 %
BULL NQ100 X5 NF 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL NQ100 X3 NF 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL NQ100X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR NQ100X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR NQ100X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR NQ100 X3 NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR NQ100 X5 NF 10 -5 0.49 % 120.00 % 5.50 %
BEAR NQ100 X8 NF 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR NQ100X10 NF 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR NQ100X12 NF 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BEAR NQ100X15 NF 10 -15 0.49 % 106.67 % 21.50 %
BULL SP500X15 NF 10 15 0.49 % 93.33 % 21.50 %
BULL SP500X12 NF 10 12 0.49 % 91.67 % 17.00 %
BULL SP500X10 NF 10 10 0.49 % 90.00 % 14.00 %
BULL SP500 X8 NF 10 8 0.49 % 87.50 % 11.00 %
BULL SP500 X5 NF 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL SP500 X3 NF 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL SP500X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR SP500X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR SP500X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR SP500 X3 NF 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR SP500 X5 NF 10 -5 0.49 % 120.00 % 5.50 %
BEAR SP500 X8 NF 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR SP500X10 NF 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR SP500X12 NF 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BEAR SP500X15 NF 10 -15 0.49 % 106.67 % 21.50 %

Tukholmassa 6.6.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet