Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 84 uutta sertifikaattisarjaa 15.3.2019

14-03-2019 14:23

Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 84 uutta sertifikaattisarjaa 12.2.2019. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Advanced Micro Devices, Amazon.Com Inc, Alibaba Group HLDG, Facebook inc., Alphabet Inc. C class, Intel Corp, Mastercard Inc, Microsoft Corp, MICRON TECHNOLOGY INC, Netflix Inc, NVIDIA, Tesla Motors, Inc, Twitter Inc, Apple Inc. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana. 

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 18.12.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Advanced Micro Devices, Amazon.Com Inc, Alibaba Group HLDG, Facebook inc., Alphabet Inc. C class, Intel Corp, Mastercard Inc, Microsoft Corp, MICRON TECHNOLOGY INC, Netflix Inc, NVIDIA, Tesla Motors, Inc, Twitter Inc, Apple Inc.
Vipukerroin 15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 100 000 per ISIN 
Markkinatakaaja NordeaMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.nasdaq.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULL AMD X3 NONF FI4000365267 Advanced Micro Devices US0079031078
BEAR AMD X3 NONF FI4000365275 Advanced Micro Devices US0079031078
BULL AMD X2 NONF FI4000365283 Advanced Micro Devices US0079031078
BEAR AMD X2 NONF FI4000365291 Advanced Micro Devices US0079031078
BULL AMD X1 NONF FI4000365309 Advanced Micro Devices US0079031078
BEAR AMD X1 NONF FI4000365317 Advanced Micro Devices US0079031078
BULL AMZNX3 NONF FI4000365325 Amazon.Com Inc US0231351067
BEAR AMZNX3 NONF FI4000365333 Amazon.Com Inc US0231351067
BULL AMZNX2 NONF FI4000365341 Amazon.Com Inc US0231351067
BEAR AMZNX2 NONF FI4000365358 Amazon.Com Inc US0231351067
BULL AMZNX1 NONF FI4000365366 Amazon.Com Inc US0231351067
BEAR AMZNX1 NONF FI4000365374 Amazon.Com Inc US0231351067
BULL BABAX3 NONF FI4000365382 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BEAR BABAX3 NONF FI4000365390 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BULL BABAX2 NONF FI4000370010 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BEAR BABAX2 NONF FI4000370028 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BULL BABAX1 NONF FI4000370036 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BEAR BABAX1 NONF FI4000370044 Alibaba Group HLDG US01609W1027
BULL FB X3 NONF FI4000370051 Facebook inc. US30303M1027
BEAR FB X3 NONF FI4000370069 Facebook inc. US30303M1027
BULL FB X2 NONF FI4000370077 Facebook inc. US30303M1027
BEAR FB X2 NONF FI4000370085 Facebook inc. US30303M1027
BULL FB X1 NONF FI4000370093 Facebook inc. US30303M1027
BEAR FB X1 NONF FI4000370101 Facebook inc. US30303M1027
BULL GOOGX3 NONF FI4000370119 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BEAR GOOGX3 NONF FI4000370127 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BULL GOOGX2 NONF FI4000370135 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BEAR GOOGX2 NONF FI4000370143 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BULL GOOGX1 NONF FI4000370150 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BEAR GOOGX1 NONF FI4000370168 Alphabet Inc. C class US02079K1079
BULL INT X3 NONF FI4000370176 Intel Corp US4581401001
BEAR INT X3 NONF FI4000370184 Intel Corp US4581401001
BULL INT X2 NONF FI4000370192 Intel Corp US4581401001
BEAR INT X2 NONF FI4000370200 Intel Corp US4581401001
BULL INT X1 NONF FI4000370218 Intel Corp US4581401001
BEAR INT X1 NONF FI4000370226 Intel Corp US4581401001
BULL MA X3 NONF FI4000370234 Mastercard Inc US57636Q1040
BEAR MA X3 NONF FI4000370242 Mastercard Inc US57636Q1040
BULL MA X2 NONF FI4000370259 Mastercard Inc US57636Q1040
BEAR MA X2 NONF FI4000370267 Mastercard Inc US57636Q1040
BULL MA X1 NONF FI4000370275 Mastercard Inc US57636Q1040
BEAR MA X1 NONF FI4000370283 Mastercard Inc US57636Q1040
BULL MSFTX3 NONF FI4000370291 Microsoft Corp US5949181045
BEAR MSFTX3 NONF FI4000370309 Microsoft Corp US5949181045
BULL MSFTX2 NONF FI4000370317 Microsoft Corp US5949181045
BEAR MSFTX2 NONF FI4000370325 Microsoft Corp US5949181045
BULL MSFTX1 NONF FI4000370333 Microsoft Corp US5949181045
BEAR MSFTX1 NONF FI4000370341 Microsoft Corp US5949181045
BULL MU X3 NONF FI4000370358 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BEAR MU X3 NONF FI4000370366 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BULL MU X2 NONF FI4000370374 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BEAR MU X2 NONF FI4000370382 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BULL MU X1 NONF FI4000370390 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BEAR MU X1 NONF FI4000370408 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038
BULL NFLXX3 NONF FI4000370416 Netflix Inc US64110L1061
BEAR NFLXX3 NONF FI4000370424 Netflix Inc US64110L1061
BULL NFLXX2 NONF FI4000370432 Netflix Inc US64110L1061
BEAR NFLXX2 NONF FI4000370440 Netflix Inc US64110L1061
BULL NFLXX1 NONF FI4000370457 Netflix Inc US64110L1061
BEAR NFLXX1 NONF FI4000370465 Netflix Inc US64110L1061
BULL NVDAX3 NONF FI4000370473 NVIDIA US67066G1040
BEAR NVDAX3 NONF FI4000370481 NVIDIA US67066G1040
BULL NVDAX2 NONF FI4000370499 NVIDIA US67066G1040
BEAR NVDAX2 NONF FI4000370507 NVIDIA US67066G1040
BULL NVDAX1 NONF FI4000370515 NVIDIA US67066G1040
BEAR NVDAX1 NONF FI4000370523 NVIDIA US67066G1040
BULL TSLAX3 NONF FI4000370531 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BEAR TSLAX3 NONF FI4000370549 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BULL TSLAX2 NONF FI4000370556 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BEAR TSLAX2 NONF FI4000370564 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BULL TSLAX1 NONF FI4000370572 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BEAR TSLAX1 NONF FI4000370580 Tesla Motors, Inc US88160R1014
BULL TWTRX3 NONF FI4000370598 Twitter Inc US90184L1026
BEAR TWTRX3 NONF FI4000370606 Twitter Inc US90184L1026
BULL TWTRX2 NONF FI4000370614 Twitter Inc US90184L1026
BEAR TWTRX2 NONF FI4000370622 Twitter Inc US90184L1026
BULL TWTRX1 NONF FI4000370630 Twitter Inc US90184L1026
BEAR TWTRX1 NONF FI4000370648 Twitter Inc US90184L1026
BULL AAPLX3 NONF FI4000370655 Apple Inc. US0378331005
BEAR AAPLX3 NONF FI4000370663 Apple Inc. US0378331005
BULL AAPLX2 NONF FI4000370671 Apple Inc. US0378331005
BEAR AAPLX2 NONF FI4000370689 Apple Inc. US0378331005
BULL AAPLX1 NONF FI4000370697 Apple Inc. US0378331005
BEAR AAPLX1 NONF FI4000370705 Apple Inc. US0378331005

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL AMD X3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR AMD X3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL AMD X2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR AMD X2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL AMD X1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR AMD X1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL AMZNX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR AMZNX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL AMZNX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR AMZNX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL AMZNX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR AMZNX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL BABAX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR BABAX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL BABAX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR BABAX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL BABAX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR BABAX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL FB X3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR FB X3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL FB X2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR FB X2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL FB X1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR FB X1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL GOOGX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR GOOGX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL GOOGX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR GOOGX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL GOOGX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR GOOGX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL INT X3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR INT X3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL INT X2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR INT X2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL INT X1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR INT X1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL MA X3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR MA X3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL MA X2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR MA X2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL MA X1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR MA X1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL MSFTX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR MSFTX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL MSFTX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR MSFTX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL MSFTX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR MSFTX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL MU X3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR MU X3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL MU X2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR MU X2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL MU X1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR MU X1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL NFLXX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR NFLXX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL NFLXX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR NFLXX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL NFLXX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR NFLXX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL NVDAX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR NVDAX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL NVDAX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR NVDAX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL NVDAX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR NVDAX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL TSLAX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR TSLAX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 26.50%
BULL TSLAX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR TSLAX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 17.50%
BULL TSLAX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR TSLAX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 8.50%
BULL TWTRX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR TWTRX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL TWTRX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR TWTRX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL TWTRX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR TWTRX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%
BULL AAPLX3 NONF 100 3 0.49% 66.67% 2.50%
BEAR AAPLX3 NONF 100 -3 0.49% 133.33% 5.50%
BULL AAPLX2 NONF 100 2 0.49% 50.00% 1.50%
BEAR AAPLX2 NONF 100 -2 0.49% 150.00% 3.50%
BULL AAPLX1 NONF 100 1 0.49% 0.00% 0.50%
BEAR AAPLX1 NONF 100 -1 0.49% 200.00% 1.50%

Tukholmassa 14.3.2019

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08 

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet