Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2020

Pörssitiedotteet | 07-02-2020 17:30

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank Oyj:n nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 25. maaliskuuta 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nordea Bank Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2020.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

– että varsinainen yhtiökokous valitsee 10 hallituksen jäsentä

– että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken ja John Maltby

– että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jonas Synnergren

– että Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Maria Varsellona ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Jonas Synnergreniä ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi

Kauppatieteiden maisteri Jonas Synnergren on syntynyt vuonna 1977 ja hän on Ruotsin kansalainen. Hän on Cevian Capital AB:n osakas ja on toiminut Cevian Capitalin Ruotsin toimintojen johtajana vuodesta 2012 lähtien. Hänellä on noin 19 vuoden kokemus muun muassa finanssialan konsulttipalveluista ja varallisuudenhoidosta. Jonas Synnergren on Veoneer Inc:n hallituksen jäsen ja ollut aiemmin Tieto Oyj:n hallituksen jäsen (2012–2019). Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Jonas Synnergren ei tällä hetkellä omista Nordea Bank Oyj:n osakkeita.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäseniksi, ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarvittava viranomaishyväksyntä on saatu ehdotetun uuden jäsenen osalta.

Edellä mainittujen ehdotettujen henkilöiden lisäksi Nordea Bank Oyj:n hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Henkilöstö nimittää Gerhard Olssonin, Kari Aholan ja Dorrit Groth Brandtin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Hans Christian Riisen hallituksen varajäseneksi Nordea Bank Oyj:n 25. maaliskuuta 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Torbjörn Magnusson soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-nordeasta/hyva-hallintotapa/hallitus/members-of-the-board/. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee olemaan saatavilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-nordeasta/hyva-hallintotapa/varsinainen-yhtioekokous/nordean-yhtioekokous-2020/.

Riippumattomuus Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee, voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sampo-konsernin konsernijohtaja ja Sampo Oyj:n toimitusjohtaja Torbjörn Magnussonia, sillä Sampo Oyj on Nordea Bank Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja. Lisäksi kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee, voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä, mukaan lukien Sarah Russell, joka on toiminut yhtiön ja sen oikeudellisten edeltäjien hallituksen jäsenenä 10 vuotta peräkkäin, mikäli varsinainen yhtiökokous valitsee hänet uudelleen hallituksen jäseneksi. Kokonaisarvioinnin perusteella hänen riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2020, ehdotus (EUR) 2019 (EUR) Korotus (%)
Puheenjohtaja 300 000 300 000 0
Varapuheenjohtaja 145 000 145 000 0
Muut hallituksen jäsenet 95 000 95 000 0

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2020, ehdotus (EUR) 2019 (EUR) Korotus (%)
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 42 000 42 000 0
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet 26 000 26 000 0
Muiden valiokuntien puheenjohtajat 60 000 60 000 0
Muiden valiokuntien jäsenet 30 000 30 000 0

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee päätöksen nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä liitteen mukaisesti.

Muutoksia ehdotetaan lakisääteisten vaatimusten selventämiseksi ja sisällyttämiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen, esimerkiksi hallituksen jatkuvuussuunnitelman arviointi sekä yhtiön ylimmän johdon valintakriteereiden ja -prosessin arviointi, toimielinten palkitsemispolitiikan tarkistus hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta ja Nordean monimuotoisuutta koskevien periaatteiden ja niiden tavoitteiden huomioon ottaminen. Lisäksi on tehty tiettyjä teknisluonteisia tarkistuksia ja selkeytetty suurimpien osakkeenomistajien nimeämisoikeuden määrittämiseen liittyvää prosessia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2019 perustetun nimitystoimikunnan jäseniä ovat Sampo Oyj:n nimittämä Kari Stadigh, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan salkunhoitaja Mikael Wiberg, Cevian Capital AB:n toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista Christer Gardell ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson.

Lisätietoja Nordean nimitystoimikunnasta:
Kari Stadigh, +41 78 404 2786

Lisätietoja Nordeasta:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15

     
Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 7. helmikuuta 2020 kello 17.30 Suomen aikaa.


  
Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents