Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordean tulos – kolmas neljännes 2021

Pörssitiedotteet | 21-10-2021 07:30

Nordea Bank Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
21. lokakuuta 2021 klo 7.30 Suomen aikaa
 

Yhteenveto kolmannesta neljänneksestä:

Asiakasliiketoiminnan volyymien kasvu jatkui kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja markkinaosuudet kasvoivat kaikissa maissa. Pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun luotonannon kasvu kiihtyi 9 prosenttiin. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 21 prosenttia ja oli ennätykselliset 393 miljardia euroa. Tätä kasvua tuki uusi hoitoon saatu nettomääräinen varallisuus kaikissa jakelukanavissa.

Vahva tulos on hyvän tuottokasvun ja onnistuneen kulujen hallinnan ansiota. Liikevoitto parani 17 prosenttia 1 268 miljoonaan euroon pääosin 9 prosentin tuottokasvun ansiosta. Korkokate nousi 7 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä supistui 13 prosenttia heikentyneiden markkinaolosuhteiden vuoksi. Kulut kasvoivat prosentin Nordea Finance Equipmentin toimintojen yhdistämisen ja valuuttakurssimuutosten vaikutusten seurauksena. Ilman näitä eriä kulut pienenivät prosentin onnistuneen kulujen hallinnan ansiosta. Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan edelleen olevan noin 4,6 miljardia euroa.

Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli erittäin vähän. Luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli 22 miljoonaa euroa positiivinen (luottotappiotaso -3 pistettä). Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vastaava luku oli 19 miljoonaa euroa positiivinen (luottotappiotaso -2 pistettä). Toteutuneita luottotappioita oli nettomääräisesti edelleen erittäin vähän. Johdon harkintaan perustuva luottotappiovarauspuskuri pidettiin ennallaan.

Kustannustehokkuus ja oman pääoman tuotto paranivat. Nordean kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 53 prosentista 49 prosenttiin, kun tuottokasvu oli hyvää ja kulut pidettiin tiukasti hallinnassa. Oman pääoman tuotto oli kolmannella neljänneksellä 10,8 prosenttia, kun se vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin oli 10,1 prosenttia. Osakekohtainen tulos parani 0,21 eurosta 0,25 euroon.

Jakamattomat osingot maksettiin osakkeenomistajille ja omien osakkeiden takaisinostot pantiin vireille. Nordea on maksanut vuosien 2019–2020 loput osingot (yhteensä 0,72 euroa osakkeelta) ja käynnistää 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Näin Nordea tavoittelee lupauksensa mukaisesti tehokasta pääomarakennetta sekä vakaata tuottoa osakkeenomistajilleen. Takaisinostoihin liittyvän pääomavähennyksen vuoksi ydinvakavaraisuussuhde pieneni 16,9 prosenttiin toisen neljänneksen 18,0 prosentista. Tämä ylittää viranomaisten nykyisen vähimmäisvaatimuksen 6,7 prosenttiyksiköllä. Kun vähennystä ei oteta huomioon, ydinvakavaraisuussuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä edellisneljänneksestä.

Uudet taloudelliset tavoitteet esitellään vuoden 2021 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Nordea on edennyt hyvin kohti vuodelle 2022 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelmana on esitellä uudet tavoitteet vuoden 2021 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 3. helmikuuta 2022.

(Lue myös konsernijohtajan kommentti sivulla 2. Määritelmät englanninkielisen tulosraportin sivulla 54.)

 

Konsernin osavuositulos ja tunnusluvut, Q3/2021

 

Q3/2021

Q3/2020

Muutos, %

Q2/2021

Muutos, %

1-9

2021

1-9

2020

Muutos, %

Milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkokate

1 226

1 146

7

1 232

0

3 670

3 346

10

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

870

729

19

878

-1

2 575

2 167

19

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

224

257

-13

278

-19

872

683

28

Muut tuotot

24

23

4

30

-20

65

51

27

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 344

2 155

9

2 418

-3

7 182

6 247

15

Liiketoiminnan kulut yhteensä pl. vakausmaksut

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 324

-3 223

3

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 548

-3 425

4

Tulos ennen luottotappioita

1 246

1 066

17

1 287

-3

3 634

2 822

29

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

22

19

 

51

 

21

-832

 

Liikevoitto

1 268

1 085

17

1 338

-5

3 655

1 990

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

49

53

 

49

 

49

54

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

10,8

10,1

 

11,4

 

11,1

6,7

 

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,25

0,21

 

0,25

 

0,69

0,37

 

 

Konsernijohtajan kommentti

”Olemme viime kuukausina nähneet paljon rohkaisevia merkkejä, kun Pohjoismaissa on purettu koronarajoituksia ja miljoonat ihmiset ovat voineet palata normaalimpaan elämään. Pandemian jälkeisessä elpymisessä on käynnistynyt uusi vaihe, jonka olemme pankkina voineet aloittaa vahvasta asemasta.

Toteutimme liiketoimintasuunnitelmaamme onnistuneesti myös kolmannella neljänneksellä, ja tuloksemme oli jälleen vahva.

Tuottokasvua siivittivät neljänneksen aikana pääasiassa korkokate ja nettomääräiset palkkiotuotot. Korkokate kasvoi 7 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 19 prosenttia vuoden takaisesta. Liikevoitto kasvoi 17 prosenttia, vaikka rahoitusmarkkinat olivat aiempaa haastavammat.

Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, ja kehitimme edelleen monikanavaista toimintamalliamme, jossa yhdistyvät korkealaatuiset digitaaliset ja henkilökohtaiset palvelut. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja markkinaosuudet kasvoivat kaikissa Pohjoismaissa. Oli erityisen rohkaisevaa nähdä, että luotonantomme pienille ja keskisuurille yrityksille kasvoi 9 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 21 prosenttia ja oli ennätykselliset 393 miljardia euroa. Tätä kasvua tuki uusi hoitoon saatu nettomääräinen varallisuus kaikissa jakelukanavissa.

Jatkamme digipalvelujemme kehittämistä, jotta asiakkaamme saavat haluamaansa sujuvaa ja hyödyllistä palvelua. Kolmannella neljänneksellä mobiilipankin käyttäjien määrä kasvoi 7 prosenttia ja kirjautumisten määrä 14 prosenttia vuoden takaisesta. Tämä tarkoittaa, että mobiilipankkiin kirjauduttiin neljänneksen aikana keskimäärin 88 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Digitaalisten kanavien osuus henkilöasiakkaille suunnattujen säästämisen tuotteiden myynnistä nousi 66 prosenttiin. Mobiilipankkisovelluksen suosio jatkuu etenkin asunnonostoa suunnittelevien asiakkaiden keskuudessa. 

Keskitymme edelleen siihen, että tuotot kasvavat nopeammin kuin kulut. Vahva tuottokasvu ja tiukka kulujen hallinta paransivat kulu/tuotto-suhdetta vuoden takaisesta 53 prosentista 49 prosenttiin. Paransimme näin toimintamme tehokkuutta lupauksemme mukaisesti. Oman pääoman tuotto nousi 10,1 prosentista 10,8 prosenttiin. 

Luottosalkun laatu on pysynyt vahvana. Varhaiset merkit viittaavat siihen, että asiakkaamme ovat selvinneet koronarajoituksista yleisesti ottaen hyvin. Kolmannen neljänneksen nettomääräiset luottotappiot olivatkin erittäin vähäiset, ja luottotappioiden nettomäärä oli itse asiassa 22 miljoonaa euroa positiivinen, mikä osoittaa hyvin hajautetun luottosalkkumme vahvuuden. Pidimme kuitenkin johdon harkintaan perustuvan luottotappiovarauspuskurin ennallaan. Tällä ennakoivalla lähestymistavalla varmistamme, että kestämme mahdolliset takaiskut pandemian kehityksessä.

Kaikkien liiketoiminta-alueiden kehitys jatkui vahvana. Personal Bankingin liiketoiminta kasvoi monikanavaisen toimintamallimme ja uusien digipalvelujemme tukemana. Asuntoluottojen volyymien ja markkinaosuuksien kasvu jatkui kaikissa Pohjoismaissa. Säästämiseen liittyvät tuotot kasvoivat 21 prosenttia erittäin vilkkaan asiakastoiminnan ja vähittäismarkkinoille suunnattujen sijoitusrahastojen suuren suosion ansiosta. Kulu/tuotto-suhde parani 54 prosentista 50 prosenttiin. 

Business Bankingin luottovolyymit kasvoivat 9 prosenttia neljänneksen aikana. Liiketoiminta oli aktiivista, ja kasvu oli erityisen vahvaa Norjassa ja Ruotsissa. Liiketoiminnan vire oli hyvä myös säästämisen ja sijoittamisen palveluissa. Vastuullinen luotonantomme kasvoi 13 prosenttia edellisneljänneksestä, ja jatkoimme digipalvelujemme kehittämistä. Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 47 prosenttiin.

Large Corporates & Institutions -liiketoiminta-alueella säilytimme johtavan markkina-asemamme kaikissa Pohjoismaissa ja jatkoimme tiivistä yhteistyötä painopistesegmentteihin kuuluvien asiakkaittemme kanssa. Tämä näkyi etenkin suurissa transaktioissa velkapääomamarkkinoilla ja lukuisissa pörssilistautumisissa ja yrityskauppajärjestelyissä, vaikka kolmas neljännes on tyypillisesti kausivaihtelujen vuoksi hiljainen. Taloudellisen pääoman tuotto oli 12 prosenttia eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. 

Asset & Wealth Management pystyi kasvattamaan edelleen asiakasliiketoiminnan volyymeja ja markkinaosuuksia. Asiakastoiminta jatkui erittäin aktiivisena kaikissa kanavissa. Uutta rahaa virtasi vähittäismarkkinoille suunnattuihin sijoitusrahastoihin etenkin Suomessa ja Tanskassa. Vastuulliset tuotteet olivat edelleen kasvun tärkein veturi, ja ne herättivät paljon kiinnostusta kaikissa asiakasryhmissä. Laajensimme neljänneksen aikana myös vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tarjontaamme ja toimme markkinoille uuden Global Climate and Social Impact -rahaston, joka edistää yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvää positiivista muutosta. Kulu/tuotto-suhde parani 51 prosentista 47 prosenttiin. 

Toteutamme aktiivisesti vastuullisuussuunnitelmaamme. Olemme vähentäneet vastuitamme ilmastoherkillä sektoreilla vuoden 2020 alusta lähtien ja siten pienentäneet näihin sektoreihin liittyviä päästöjä. Teemme yhteistyötä asiakkaittemme kanssa edistääksemme siirtymää kohti vähähiilistä taloutta. Teemme ESG-arvioinnin kaikille merkityksellisille yritysluottohakemuksille ja olemme huomanneet, että siirtymää tukevien rahoitushakemusten määrät ovat kasvussa. Vihreä luotonanto yrityksille kasvoi neljänneksen aikana yhteensä 22 prosenttia. Haluamme olla asiakkaittemme tukena siirtymävaiheessa ja varmistaa, että etenemme kohti vuodelle 2030 asettamiamme päästötavoitteita. 

Euroopan keskuspankki kumosi pankkien osingonmaksun rajoittamista koskevan suosituksensa 30. syyskuuta. Maksoimme näin ollen aiemmin tässä kuussa osinkoa yhteensä 2,9 miljardia euroa osakkeenomistajillemme, joiden joukossa on yli 500 000 piensijoittajaa ja useita eläkerahastoja eri Pohjoismaissa. Osingot vahvistavat Pohjoismaiden talouksia ja auttavat niitä elpymään pandemiasta. 

Pääomamme kasvaa jokaisella neljänneksellä ja vahvistaa taloudellista asemaamme entisestään. Omien osakkeiden takaisinostot ovat keino säilyttää tehokas pääomarakenne ja jakaa ylimääräistä pääomaa. Saimme syyskuussa valvontaviranomaisen luvan tehdä takaisinostoja enintään 2,0 miljardilla eurolla – yhtenä Euroopan ensimmäisistä pankeista. Hallitus on nyt päättänyt käynnistää takaisinosto-ohjelman. Olemme lisäksi aloittaneet keskustelut EKP:n kanssa takaisinosto-ohjelman jatkosta ja suunnittelemme tekevämme virallisen hakemuksen vuoden 2022 alussa.

Olemme viime neljännesten aikana saavuttaneet tuloksia keskittymällä johdonmukaisesti painopistealueisiimme eli luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuutta. Tämän ansiosta taloudelliset tuloksemme ovat kehittyneet vakaasti ja olemme ottaneet merkittäviä askelia kohti vuodelle 2022 asettamiemme taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Tämän myönteisen kehityksen pohjalta valmistelemme parhaillaan taloudellisten tavoitteittemme ja liiketoimintasuunnitelmamme päivitystä. Aiomme esitellä uudet taloudelliset tavoitteemme vuoden 2021 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 3. helmikuuta 2022.”


Frank Vang-Jensen

Konsernijohtaja

 

Tuloslaskelma

 

Q3/2021

Q3/2020

Muutos, %

Q2/2021

Muutos, %

1-9

2021

1-9

2020

Muutos, %

Milj. euroa

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkokate

1 226

1 146

7

1 232

0

3 670

3 346

10

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

870

729

19

878

-1

2 575

2 167

19

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä

224

257

-13

278

-19

872

683

28

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

9

6

50

3

 

-2

-6

-67

Muut liiketoiminnan tuotot

15

17

-12

27

-44

67

57

18

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2 344

2 155

9

2 418

-3

7 182

6 247

15

Henkilöstökulut

-702

-686

2

-705

0

-2 089

-2 030

3

Muut kulut

-237

-245

-3

-262

-10

-985

-967

2

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-159

-158

1

-164

-3

-474

-428

11

Liiketoiminnan kulut yhteensä

-1 098

-1 089

1

-1 131

-3

-3 548

-3 425

4

Tulos ennen luottotappioita

1 246

1 066

17

1 287

-3

3 634

2 822

29

Luottotappiot ja muut vastaavat erät, netto

22

19

16

51

-57

21

-832

-103

Liikevoitto

1 268

1 085

17

1 338

-5

3 655

1 990

84

Tuloverot

-267

-248

8

-313

-15

-841

-450

87

Tilikauden tulos

1 001

837

20

1 025

-2

2 814

1 540

83

 

Liiketoiminnan volyymit, avaintiedot1

 

30.9.

2021

30.9.

2020

Muutos, %

30.6.

2021

Muutos, %

Mrd. euroa

 

 

 

 

 

Luotot yleisölle

342,6

320,5

7

338,4

1

Luotot yleisölle, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi ottaminen

319,5

298,0

7

317,2

1

Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle

210,8

190,0

11

204,6

3

Yleisön talletukset, pl. takaisinostosopimukset / arvopapereiden lainaksi antaminen

202,1

183,7

10

196,2

3

Taseen loppusumma

614,5

574,8

7

586,8

5

Hoidossa oleva varallisuus

392,9

324,5

21

384,2

2

Oma pääoma

36,6

32,6

12

35,5

3

 

Tunnusluvut2

 

Q3/2021

Q3/2020

Muutos, %

Q2/2021

Muutos, %

1-9

2021

1-9

2020

Muutos, %

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,25

0,21

19

0,25

0

0,69

0,37

86

Osakekohtainen tulos, 12 edeltävää kk, euroa

0,87

0,56

55

0,83

5

0,87

0,56

55

Osakkeen päätöskurssi1, euroa

11,24

6,49

73

9,40

20

11,24

6,49

73

Oma pääoma / osake1, euroa

9,06

8,06

12

8,79

3

9,06

8,06

12

Osakkeiden enimmäismäärä1, milj.

4 050

4 050

0

4 050

0

4 050

4 050

0

Laimennetun osakemäärän painotettu ka., milj.

4 042

4 040

0

4 041

0

4 041

4 039

0

Oman pääoman tuotto, %

11,3

10,6

 

11,9

 

10,9

6,5

 

Aineellisen pääoman tuotto, %

12,6

12,0

 

13,4

 

12,3

7,4

 

Riskipainotettujen erien tuotto, %

2,6

2,2

 

2,7

 

2,4

1,3

 

Oman pääoman tuotto ml. jaksotetut vakausmaksut, %

10,8

10,1

 

11,4

 

11,1

6,7

 

Kulu/tuotto-suhde, %

47

51

 

47

 

49

55

 

Kulu/tuotto-suhde ml. jaksotetut vakausmaksut, %

49

53

 

49

 

49

54

 

Luottotappiotaso, ml. käypään arvoon arvostetut luotot, pistettä

-3

-2

 

-6

 

-1

35

 

Ydinvakavaraisuussuhde1,3, %

16,9

16,4

 

18,0

 

16,9

16,4

 

Vakavaraisuussuhde, ensisijainen pääoma1,3, %

18,9

18,2

 

19,5

 

18,9

18,2

 

Vakavaraisuussuhde1,3, %

21,0

19,9

 

21,3

 

21,0

19,9

 

Ensisijainen pääoma1,3, mrd. euroa

28,8

27,4

5

29,6

-3

28,8

27,4

5

Riskipainotetut erät1, mrd. euroa

152,6

150,6

1

152,2

0

152,6

150,6

1

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR), %

17,2

13,9

 

17,7

 

16,2

8,2

 

Taloudellisen pääoman tuotto (ROCAR) ml. jaksotetut vakausmaksut, %

16,4

13,2

 

17,0

 

16,4

8,4

 

Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta)1

27 126

27 880

-3

27 510

-1

27 126

27 880

-3

Taloudellinen pääoma1, mrd. euroa

23,1

23,7

-2

23,2

0

23,1

23,7

-2

1. Kauden lopussa.

2. Lisätietoa tunnusluvuista ja vaihtoehtoisiksi määritellyistä tunnusluvuista.

3. Mukaan lukien tilikauden tulos.

 

 

Näkymät

Painopistealueet, joiden avulla saavutamme vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet

Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) toiminnan tehokkuuden optimointiin, 2) tuottojen kasvattamiseen ja 3) erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
  • kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut (liiketoiminnan kulut)

Koko vuoden 2021 kulujen odotetaan olevan noin 4,6 miljardia euroa.

Pääomatavoitteet

Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2021 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet

Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2021 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Luottosalkun laatu

Nettomääräisten luottotappioiden odotetaan jäävän vuonna 2021 selvästi alle vuoden 2020 tason.

 

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme englanniksi:

Nordea Group Q3 2021 Report

Lisätietoja:

Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja, 050 382 1391
Ian Smith, konsernin talousjohtaja, +45 5547 8372
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 040 575 9178
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 21. lokakuuta 2021 kello 7.30 Suomen aikaa.
  

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents

Osavuosikatsaus