Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Miltä näyttää sijoitusvuotena kolmas koronavuosi 2022?

Lehdistötiedote | 16-12-2021 09:45

Kolmas koronavuosi on pian alkamassa, ja paluu normaaliin ei toteudu ainakaan vielä alkuvuonna. Osakemarkkinoilla edessä voi kuitenkin olla melko tavanomainen vuosi, mikä tarkoittaa viime aikoja suurempaa kurssiheiluntaa ja maltillisempia tuottoja. Reaalikorkojen ollessa negatiivisia osakkeet pysyvät yhä suosiossa.

Vaikka ilmassa on epävarmuutta omikron-virusmuunnoksen, energian hintapiikin ja korkean inflaation vuoksi, ovat lähtökohdat sijoitusvuodelle 2022 kuitenkin hyvät. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan keskivertovuotta vahvemmin eli noin 4,5 prosenttia, ja kansainvälisten yritysten tuloskasvuksi arvioidaan noin 7 prosenttia, mikä on lähellä keskimääräistä historiallista tuloskasvua. Trendiä vahvempi talouskasvu luo vieläpä hyvät edellytykset tulosennusteiden maltilliselle ylitykselle. Osakkeiden arvostuskertoimet voivat hieman laskea korkojen noustessa, mutta pidämme silti ensi vuoden todennäköisimpänä lopputulemana 5-10 prosentin osaketuottoa osingot mukaan luettuna. Historiallisessa tarkastelussa tämä olisi varsin normaali lopputulos.

Ensi vuoden talouskasvua tukevat kasvavat investoinnit, yhä matala korkotaso sekä kotitalouksille kertyneiden säästöjen purkaminen. Omikron-variantin vaikutus talouskasvuun jäänee maltilliseksi, mutta sillä voi silti olla merkittävä vaikutus kulutuksen rakenteeseen sekä inflaatioon. Mikäli rajoitustoimia laajennetaan koskemaan myös rokotettuja, kotitalouksien kulutus kanavoituu jälleen verkkokauppaostoksiin palvelusektorin sijaan. Tiukoilla rajoitustoimilla olisi vaikutusta myös tuotantoketjujen toimintaan, mikä yhdessä kovan kysynnän kanssa ylläpitäisi inflaatiopaineita vielä ensi vuoden. Mikäli taas laajoilta ja pitkäkestoisilta rajoitustoimilta vältytään, inflaatiopiikki saavutettaneen nopeammin. Markkinoiden kannalta olennaista on, kuinka keskuspankit reagoivat inflaatioon. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että pitkälti tarjontapuolen tekijöistä johtuva inflaatio ei aiheuta länsimaissa nopeaa rahapolitiikan kiristämistä, vaan kiristäminen on maltillista. Korot siis tuskin nousevat niin paljon, että osakemarkkinat kääntyisivät suureen laskuun. Joukkolainojen markkina-arvoja korkojen nousu toki painaa, eikä korkosijoittajalle ole luvassa tuottoja ensi vuonnakaan.

Yhdysvalloissa investoinnit vauhdittuvat

Yhdysvalloissa ensi vuoden merkittävin poliittinen tapahtuma on marraskuun välivaalit, jossa demokraatit voivat menettää sinisen värisuoransa. Presidentti Joe Bidenin vaaliohjelman keskeiset lupaukset ovat  kuitenkin jo toteutuneet tai toteutumassa. Näistä tärkeimpiä ovat infrastruktuuriin ja vihreään energiaan kohdistuvat biljoonaluokan investoinnit. Investointipakettien vaikutus jakautuu useammalle vuodelle tukien Yhdysvaltain kasvunäkymiä seuraavat 5-10 vuotta. Yksittäisten osakealueiden joukossa näemmekin Yhdysvallat mielenkiintoisimpana sijoituskohteena. Ensi vuonna katse kannattaa pitää myös Kiinassa, jossa vuosi 2021 oli sijoittajan näkökulmasta vaikea. Kiinan valmistautuessa presidentti Xi Jinpingin uudelleenvalintaan puolueen johto pyrkii stabiloimaan maan talouden kehityksen. Tämä edellyttää kiinteistösektorin vakauttamista ja hienovaraisempaa sääntelytoimintaa.

Pandemiasta huolimatta ilmastopolitiikassa on edistytty, ja kehitys jatkuu myös ensi vuonna. EU-maat linjasivat viime kesän Fit for 55 -säädösehdotuspaketissa keinoja, jotka mahdollistavat hiilidioksidipäästöjen 55 prosentin vähentämisen vuoteen 2030 mennessä. Edistysaskeleita on otettu myös suurimmat päästöt tuottavissa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Saksassa uusi hallitus on sitoutunut kasvattamaan vihreän energian investointeja voimakkaasti lähivuosina. Aikaisemmat päätökset luopua hiilen lisäksi ydinvoimasta sekä tämän talven kaasukriisi eivät jätä Saksalle mahdollisuutta hidastella, vaan energiaratkaisut ovat hallituksen kiireellisimpien asioiden listalla.

Vastuullisen sijoittamisen merkitys kasvaa

Ilmasto, ympäristö ja energia pysyvät siis otsikoissa myös jatkossa vaikuttaen voimakkaasti sijoittamisen trendeihin. Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa myös EU:n uuden lainsäädännön vuoksi, joka velvoittaa kysymään kaikilta sijoitusneuvonnan asiakkailta heidän kiinnostustaan vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisuuskriteerien huomiointi sijoituskohteiden valinnassa on ollut jo pitkään itsestäänselvyys eurooppalaisille instituutiosijoittajille, mutta yksityissijoittajien puolella tietoisuutta voi vielä kasvattaa.

Vastuullisen sijoittamisen alle kuuluvien teemarahastojen suosion voi myös ennustaa kasvavan, koska niiden yhteys YK:n määrittelemiin kestävyystavoitteisiin on helposti ymmärrettävissä. Näistä teemarahastoista tunnetuimpia ovat puhtaaseen energiaan tai vesisektorille sijoittavat rahastot, mutta jatkossa myös sosiaalisten tavoitteiden kuten tasa-arvon paino-arvo kasvanee. YK:n määrittelemiä kestävän kehityksen tavoitteita on kaikkiaan 17. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii vuosittain maailmanlaajuisesti peräti 5-7 biljoonan dollarin investointeja. Pelkästään julkisten varojen turvin ei tämän kokoluokan investointeja voida tehdä, vaan mukaan tarvitaan myös yksityisiä sijoittajia. Sijoittamalla kestävän kehityksen ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin, voi siten sekä parantaa maailmaa että kerryttää sijoitustuottoja. Kannustimet ovat selvät, sillä kestävää talouskasvua ei synny ilman kestävyystavoitteiden saavuttamista.

Hertta Alava
Strategi

Lisätietoja:

Hertta Alava, Strategi, Nordea, hertta.alava [at] nordea.com, 040 559 7046

Lehdistötiedotteet