Steen Winther Blindum

24-11-2021 13:20

Miten voit sijoittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti?

Tiesitkö, että sijoittamalla voit olla mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia? Nordean viimeisimmässä vastuullisen sijoittamisen julkaisussa kerrotaan, miten vastuullisuusteemoihin kannattaa käytännössä sijoittaa.
Child drinking water with hands

Kun ilmasto muuttuu ja useat pandemia-aallot koettelevat maailmaa, sekä yksityishenkilöt että yhteisösijoittajat haluavat olla osa ratkaisua ja auttaa rahoittamaan entistä kestävämpää tulevaisuutta. Heitä voi myös kiinnostaa ratkaisun löytäminen johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen ongelmaan.

Kasvava kiinnostus vastuullisuutta painottavaa sijoittamista kohtaan kertoo paitsi laajemmista ihmisten hyvinvointiin ja planeettamme tulevaisuuteen liittyvistä huolista myös temaattisen sijoittamisen yhä suuremmasta suosiosta. Temaattisessa sijoittamisessa keskitytään tiettyjen yhtiöiden tai toimialojen sijaan pitkän aikavälin trendeihin. Siinä pyritään hyödyntämään maailmanlaajuisista megatrendeistä kumpuavia mahdollisuuksia ennen kuin kaikki oivaltavat niiden merkityksen. Tällaisia teemoja voivat olla esimerkiksi uudet läpimurtoteknologiat tai keskiluokan vaurastuminen kehittyvissä talouksissa.

Maailmanlaajuiset vastuullisuushaasteet ja niiden ratkaiseminen ovat nousseet viime vuosina teemaksi, joka saattaa osoittautua tuottoisaksi lähitulevaisuudessa. Sijoittajilla onkin nyt ainutlaatuinen tilaisuus osallistua maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen ja samalla sijoittaa trendeihin, joista on hyvä mahdollisuus saada lisätuottoa. Siksi temaattinen sijoittaminen vaatii järjestelmällistä lähestymistapaa.

Sijoittaminen yhtiöihin, jotka tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja ympäristöä koskeviin ongelmiin, saattaa kuulostaa yksinkertaiselta mutta ei välttämättä ole sitä yksittäisen sijoittajan näkökulmasta. Uusimmassa vastuullisen sijoittamisen julkaisussamme kerromme, miten vastuullisuusteemaista sijoitusstrategiaa kannattaa toteuttaa.

Miksi vastuullisuuteen kannattaa sijoittaa?

Vastuullisuus on herättänyt paljon huomiota sijoittajien keskuudessa, ja se on tärkeä teema monestakin syystä. Sijoittajia houkuttelee luonnollisesti mahdollisuus tavoitella taloudellista tuottoa ja samalla edistää erilaisia kestävyystavoitteita. Sijoittajat uskovat myös, että maailmanlaajuisten haasteiden ratkaiseminen hyödyttää loppukädessä maailmantaloutta ja sijoituksia pitkällä aikavälillä. Erityisesti suursijoittajiin kohdistuu yhä enemmän ulkopuolista painetta sijoittaa vastuullisesti ja niiden halutaan ottavan ESG-tekijät huomioon sijoitussalkuissaan.

Miksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia sijoituksia tarvitaan?  

Kaikki YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 17:ään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen osana Agenda 2030 -tavoiteohjelmaa. Tavoitteet ovat tällä hetkellä paras vastine yhteiselle kansainväliselle strategialle ja ne ohjaavat sitä, miten entistä parempi ja kestävämpi tulevaisuus voidaan saavuttaa. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää maailmanlaajuisesti arviolta 5–7 biljoonan dollarin vuotuisia investointeja. Jäsenmaiden hallitusten investoinnit eivät tähän yksin riitä, mutta tavoitteet voidaan saavuttaa, jos mukaan saadaan noin 7 prosenttia yksityisistä sijoituksista. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on siis ratkaisevan tärkeää, että myös yksityiset sijoittajat ohjaavat varoja tähän tarkoitukseen.

Hallitusten on otettava käyttöön uutta lainsäädäntöä ja ohjattava pääomaa kestävään taloudelliseen toimintaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä tulee vaikuttamaan lähivuosina niin eri toimialoihin, yhtiöihin, alueisiin kuin maihinkin. Muutosten ajankohta ja laajuus ovat sijoittajien riskinäkymien kannalta keskeisiä kysymyksiä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet auttavat sijoittajia ymmärtämään uusia suuntauksia ja tunnistamaan niihin liittyviä riskejä.

Mitä sijoittajan tulee erityisesti huomioida? 

Jos olet kiinnostunut vastuullisiin teemoihin sijoittamisesta ja haluat edistää sijoituksillasi yhtä tai useampaa kestävän kehityksen tavoitetta, suosittelemme ottamaan huomioon seuraavat käytännön asiat:

Kasvua 605 prosenttia

Global Sustainable Investments Alliancen mukaan vastuullisuusteemaisiin tuotteisiin sijoitetun varallisuuden määrä kasvoi 605 prosenttia vuosina 2016–2020.

 
 
 

1) Valitse, mitä teemaa tai tavoitetta haluat edistää

Tavoitteen valinta voi perustua henkilökohtaisiin arvoihisi tai markkinatilanteen tarjoamiin mahdollisuuksiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvä yleinen lähtökohta.
 

2) Valitse sopivat tietolähteet ja seurattavat mittarit

Seuraavaksi on selvitettävä, onko sijoitustuote yhteensopiva valitun tavoitteen kanssa: millä mittareilla arvioit sijoitustuotetta ja mistä lähteistä hankit tietosi? Lisäksi kannattaa miettiä, mitä muita kriteerejä haluat tuotteen täyttävän. Oma analyysimme osoittaa, että ESG-luokitukset ovat hyvä ohjenuora vastuullisuusteemaisten sijoituskohteiden valintaan.

3) Valitse tarpeisiisi sopiva sijoituskohde

Sopivia sijoituskohteita, kuten rahastoja, kannattaa etsiä valitsemiesi tietolähteiden ja mittareiden perusteella. Kun olet löytänyt kriteerejäsi vastaavan sijoitustuotteen, on hyvä tutkia, miten se edistää valitsemaasi kestävän kehityksen tavoitetta. Vaikka tuote vaikuttaisi lupaavalta, suuri osa sen omistuksista voi kuitenkin olla neutraaleja tavoitteen edistämisen suhteen.

4) Selvitä, kuinka suuri osa sijoitussalkusta kannattaa sijoittaa temaattisiin rahastoihin

Jos haluat pitää sijoitussalkkusi riski- ja tuottoprofiilin ennallaan, on tärkeää, että temaattiset sijoitukset toteutetaan järkevällä tavalla. Analyysimme osoittaa, että vastuullisuusteemaisella osakerahastolla voi korvata sijoitussalkussa osan globaaleista osakerahastoista. Suosittelemme kohdistamaan enintään noin 25 prosenttia sijoitussalkusta temaattisiin sijoituksiin.

5) Useiden vastuullisuusteemojen tai -tavoitteiden yhdisteleminen

Jos haluat edistää useita vastuullisuustavoitteita, koko sijoitussalkun on oltava yhteensopiva valittujen teemojen tai tavoitteiden kanssa. Useampaan kuin yhteen teemaan sijoitettaessa riskinä on, että esimerkiksi yhtä tavoitetta edistävän rahaston sijoituskohteilla saattaa samaan aikaan olla epäsuotuisia vaikutuksia johonkin toiseen teemaan.

Tiesitkö tämän?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa, jos niiden toteuttamiseen ohjataan maailmanlaajuisesti noin 7 prosenttia yksityisistä sijoituksista vuosittain.

 
 

Want to get started?

Haluatko päästä alkuun?

Me Nordeassa autamme asiakkaitamme sijoittamaan erilaisiin vastuullisuusteemoihin, joita ovat esimerkiksi vesi, monimuotoisuus ja ilmasto. Lue lisää vastuullisuutta painottavista sijoitusratkaisuistamme osoitteessa nordea.fi/vastuullinenvalinta tai varaa aika sijoitusneuvontaan.
Lue lisää

Lue lisää

Suosittelemme yllä olevia toimintatapoja sekä yksityishenkilöille että yhteisösijoittajille, vaikka kaikilla ei välttämättä ole aikaa tai resursseja huomioida jokaista asiaa. Yksityiset sijoittajat voivat joissain tapauksissa jättää monimutkaisimmat näkökohdat oman pankkinsa tai varainhoitajansa huoleksi

Markkinat ja sijoittaminen
Eläke ja säästäminen
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit