Steen Winther Blindum

2021-11-24 12:31

Så kan ditt sparande stödja FN:s hållbarhetsmål

Har du tänkt på hur ditt sparande kan bidra till lösningar på utmaningarna som världen står inför? Den senaste utgåvan av Nordeas publikation om ESG-investeringar innehåller praktiska tips och råd om hur man sparar utifrån ett hållbarhetstema.
Child drinking water with hands

Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och världen har drabbats av en pandemi. Det har fått både privata investerare och stora, institutionella investerare att undra hur de kan bidra till lösningen, hjälpa till att finansiera en mer hållbar framtid och till och med hantera vissa globala utmaningar.

Det växande intresset för placeringar med hållbarhetsfokus beror förstås främst på en djup oro som många känner för människans och planetens framtid, men speglar också ett allt större intresse för sparande och placeringar med olika teman. Att spara eller placera tematiskt innebär ett större fokus på långsiktiga trender än på enskilda företag eller sektorer och handlar om att hitta möjligheterna som uppstår till följd av globala megatrender innan de blir välkända och etablerade. Det finns många olika teman. De kan till exempel handla om ny teknik som ritar om hela kartan i en viss bransch eller en ny medelklass som är på väg att uppstå i ett tillväxtland.

Under de senaste åren har de globala hållbarhetsutmaningarna och deras möjliga lösningar blivit ett nytt hett tema som sannolikt kommer att utvecklas de kommande åren. Den som sparar eller placerar utifrån ett hållbarhetstema har en unik möjlighet att göra något åt våra globala problem och samtidigt få en god avkastning. Men det är viktigt att vara systematisk.

Det kan verka enkelt att ta itu med samhälls- eller miljöproblem genom att satsa på företag som erbjuder olika lösningar, men för den enskilda spararen eller investeraren kan det vara ganska komplicerat att genomföra en sådan strategi. Vi har analyserat hur man kan genomföra en placeringsstrategi med hållbarhetstema och här är några av våra slutsatser:

Varför placera utifrån ett hållbarhetstema? 

Det finns flera skäl till varför hållbarhetsutmaningar är ett relevant tema som redan rönt stort intresse bland både investerare och småsparare. Ett skäl är förstås möjligheten att få avkastning och samtidigt bidra till att göra världen mer hållbar. Sedan finns det många som anser att investeringar i lösningar på globala problem i slutändan gynnar världsekonomin och den långsiktiga börsutvecklingen. Och slutligen så ökar kraven på kapitalförvaltarna att deras fonder och investeringslösningar ska ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer

Varför stödja FN:s hållbarhetsmål?  

Alla länder som är medlemmar i FN har antagit FN:s 17 mål för en hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. FN:s hållbarhetsmål är det närmaste vi kommit en internationell strategi för en bättre och mer hållbar framtid. För att uppnå målen krävs investeringar på uppskattningsvis 5–7 biljoner dollar varje år. Statliga investeringar räcker inte, men om cirka 7 procent av de privata investeringarna mobiliseras per år så kan målen uppnås. Därför är det så viktigt att privatpersoner och privata företag väljer sparade och placeringar som gynnar målen.

I takt med att vi närmar oss 2030 måste regeringarna runtom i världen införa nya lagar och styra kapital till mer hållbar ekonomisk aktivitet, och det kommer att påverka näringslivet, enskilda företag, regioner och länder. Osäkerheten kring tidpunkten för detta skifte och dess omfattning är en av dagens största placeringsrisker och det är bra att utgå från hållbarhetsmålen för att förstå trenden och identifiera riskerna.

Vad är det viktigaste att känna till? 

Om du är intresserad av att investera utifrån ett hållbarhetstema kan du följa stegen nedan.

605 procents ökning

Enligt Global Sustainable Investments Alliance ökade det förvaltade kapital som investerats utifrån hållbarhetsteman med 605 procent mellan 2016 och 2020.

 
 
 

1) Bestäm vilket hållbarhetstema eller hållbarhetsmål du vill stödja

Här utgår du från vad du själv tycker är viktigt och de möjligheter som du ser på marknaden. FN:s hållbarhetsmål är en bra utgångspunkt.
 

2) Välj statistik och nyckeltal som är relevanta för ditt mål

När du har valt ett mål måste du kunna mäta hur väl olika alternativ stödjer målet. Det är viktigt att tänka över vilka nyckeltal och vilken statistik du ska använda. Dessutom behöver du fundera på om det finns andra kriterier som du vill att produkten ska uppfylla. Vår analys visar att ESG-betygen ger bra kompletterande vägledning.

3) Hitta en fond eller en annan produkt som motsvarar dina önskemål

Utvärdera olika fonder och andra produkter med den statistik och de nyckeltal som du har valt. När du har hittat några fonder som uppfyller dina kriterier så undersöker du hur väl de olika alternativen stödjer ditt hållbarhetsmål. Höga poäng i olika index kan dölja att fonden också har innehav som varken gör från eller till för det mål du har valt.

4) Undersök hur stor del av portföljen som ska utgöras av temafonder

Om du vill behålla din aktuella risk- och avkastningsprofil är det viktigt att den nya fonden inte stör balansen i din portfölj. Vår analys visar att exponeringen mot globala aktier till viss del kan bytas ut mot en aktiefond med hållbarhetstema. Och vi föreslår att temafonder står för högst 25 procent av din portfölj.

5) Kombinera flera hållbarhetsteman eller hållbarhetsmål

Om du vill stödja flera hållbarhetsmål behöver du se över hela portföljen och bedöma hur den stödjer dina teman/mål. När man har flera teman i en portfölj finns det en risk att en fond som gynnar ett mål samtidigt missgynnar ett annat.

Visste du det här?

Om cirka 7 procent av världens privata investeringar mobiliseras varje år så kan vi nå FN:s hållbarhetsmål.

 
 

Vill du komma igång?

Vi på Nordea kan hjälpa våra kunder att spara i fonder med olika teman, till exempel vatten, jämställdhet och klimat. Läs mer om sparande med hållbarhetsfokus på vår webbplats och ta kontakt med en rådgivare.

Läs mer

De här stegen gäller både privata och institutionella investerare, men alla har kanske inte tid eller resurser att utföra detta arbete. Privata investerare  kan i vissa fall be sin rådgivare eller kapitalförvaltare att utföra de mer komplicerade stegen.

Börs och investeringar
Sparande och pension
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter