Steen Winther Blindum

24-11-2021 11:48

Sådan investerer du i tråd med FN’s verdensmål

Har du tænkt over, hvordan dine investeringer kan hjælpe med til at løse verdens udfordringer? Den seneste udgave af Nordeas publikation ”ESG Investments” giver en praktisk guide til investering med fokus på bæredygtighed.
Child drinking water with hands

I en verden med klimaforandringer og pandemi i flere bølger spørger både private og institutionelle investorer sig selv, hvordan de kan blive en del af løsningen og være med til at finansiere en mere bæredygtig fremtid eller ligefrem afhjælpe specifikke globale udfordringer. 

Den voksende interesse i investering med fokus på bæredygtighed afspejler naturligvis en dybere bekymring over menneskers og planetens fremtid, men er også udtryk for en stærkere interesse i tematisk investering. Tematiske investeringer fokuserer på langsigtede tendenser frem for specifikke virksomheder eller sektorer. Målet er at udnytte de muligheder, der opstår i forbindelse med globale megatrends, før de bliver mere alment kendte. Det kan være alt fra banebrydende ny teknologi til fremkomsten af en ny middelklasse i vækstøkonomierne. 

I de seneste år er de globale klima- og miljøudfordringer og mulige bæredygtige løsninger blevet et potentielt lønsomt tema, som formentlig bliver mere udbredt i de kommende år. Det giver investorer en unik mulighed for at forholde sig til de globale udfordringer og samtidig drage fordel af tendenser med stort potentiale for merafkast. Derfor er en systematisk tilgang til temaet meget relevant.

Det virker måske indlysende at forholde sig til sociale og miljømæssige udfordringer ved at investere i virksomheder, der tilbyder bæredygtige løsninger, men for den enkelte investor er det mere komplekst. Derfor analyserer vi i den seneste udgave af Nordeas publikation "ESG Investments”, hvordan man kan udforme en investeringsstrategi med fokus på bæredygtighed. Her er nogle af vores konklusioner:

Hvorfor investere tematisk med fokus på bæredygtighed?

Der er mange grunde til, at bæredygtighed er relevant som tema og allerede i høj grad i investorernes søgelys. En af grundene er selvfølgelig muligheden for at kombinere et mål om merkast med ønsket om øget bæredygtighed. En anden er troen på, at investering i løsninger på de globale udfordringer i sidste ende vil gavne verdensøkonomien og de langsigtede investeringsafkast. Og endelig mærker især de større investorer et voksende pres for at sikre, at deres porteføljer tager højde for ESG-forhold.

Hvorfor investere i tråd med FN’s verdensmål?

Alle medlemmer af FN er blevet enige om at vedtage FN’s 17 bæredygtigheds- og udviklingsmål. Disse verdensmål er en del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Verdensmålene er dermed det tætteste vi har på en international strategi til at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid. Det anslås, at der årligt skal investeres USD 5.000-7.000 mia. på globalt plan for at opfylde verdensmålene. Offentlige investeringer rækker ikke. Målene kan imidlertid opfyldes, hvis ca. 7% af privat forvaltede investeringer mobiliseres. Derfor kan private investorer spille en afgørende rolle, hvis de omlægger deres investeringer i retning af målene.

Efterhånden som vi nærmer os 2030, bliver regeringerne nødt til at indføre nye regler for at sikre større investeringer i bæredygtige økonomiske aktiviteter. Det vil påvirke både brancher, virksomheder, regioner og lande. Den usikre timing og omfanget af dette skifte er et kritisk element i det overordnede risikobillede, som investorerne står overfor, og verdensmålene giver en god baggrund for at forstå trends og risici.

Hvad er de vigtigste skridt som investor? 

I praksis skal investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, overveje følgende skridt for at tilpasse deres porteføljer til et eller flere bæredygtighedsmål:

Stigning på 605%

Ifølge Global Sustainable Investment Alliance steg kapital under forvaltning i investeringsstrategier med bæredygtighedstema med 605% i perioden 2016-2020.

 

 
 

1) Vælg tema eller mål for porteføljen

Vælg mål ud fra dine personlige værdier eller din vurdering af mulighederne på markedet. Udgangspunktet kan være verdensmålene, som sætter fælles internationale rammer.

2) Vælg relevante data og nøgletal til evaluering

Dernæst skal du beslutte dig for en metode til at finde ud af, hvor godt din investering støtter op omkring dit valgte mål. Det er vigtigt at overveje, hvilke nøgletal, der skal indgå i evalueringen, og hvilke datakilder, der skal anvendes. Ud over information om tilpasningen til verdensmålene skal du også overveje, hvilke andre kriterier, et investeringsprodukt skal opfylde. Vores analyse indikerer, at ESG-ratings er en god rettesnor, når der skal vælges en passende eksponering til investeringer med fokus på bæredygtighed.

3) Find et hensigtsmæssigt investeringsprodukt, fx en investeringsfond, der dækker behovet

Forskellige investeringsprodukter, fx investeringsfonde, skal evalueres ud fra de valgte datakilder og nøgletal. Når du har valgt de investeringsprodukter, der opfylder kriterierne, skal du vurdere, hvor godt de hver især går i tråd med bæredygtighedsmålet. Bag en positiv score kan der nemlig godt gemme sig en stor andel af underliggende beholdninger, der faktisk er neutrale i forhold til at opfylde målet.

4) Bestem andelen af tematiske investeringer i porteføljen

Hvis du ønsker at fastholde den eksisterende afkast- og risikoprofil for porteføljen, er det vigtigt, at den tematiske investering bliver implementeret i porteføljen på den rigtige måde. Ifølge vores analyse kan en aktiefond med fokus på bæredygtighed erstatte en andel af den globale aktieeksponering. Med hensyn til størrelse vurderer vi, at tematiske investeringer højst bør udgøre ca. 25% af porteføljen.

5) Kombinering af flere bæredygtighedstemaer eller -mål

En investor, der ønsker at forfølge flere bæredygtighedsmål, skal overveje, hvor godt den samlede portefølje er tilpasset de valgte temaer/mål. Når flere temaer kombineres i samme portefølje, er der en risiko for, at en fond, der bidrager positivt til ét mål, samtidig påvirker et andet negativt.

Vidste du det?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling kan opfyldes, hvis ca. 7% af privat forvaltede investeringer på globalt plan mobiliseres.

 
 

Vil du gerne i gang?

I Nordea kan vi hjælpe vores kunder med at investere i bæredygtighedstemaer som fx vandforsyning, diversitet og klima. Læs mere om investering med fokus på bæredygtighed på vores kundeside og kontakt en rådgiver.

Læs mere

Ovenstående skridt er relevante for alle investorer, private såvel som institutionelle, men ikke alle har måske tid og ressourcer til at gennemføre alle skridt i processen. Private investorer kan vælge at overlade de mere komplekse dele til deres rådgiver eller kapitalforvalter.

Finansielle markeder og investering
Pension og opsparing
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Insights