Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordean vuosiraportointi 2022

Varsinainen yhtiökokous | 01-03-2023 09:00

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Tilinpäätös ja toimintakertomus
1. maaliskuuta 2023 klo 9.00 Suomen aikaa

Nordean tänään julkaisema vuosikertomus vuodelta 2022 sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Nordea on julkaissut tänään myös toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti paljon inhimillistä kärsimystä ja johti yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden kasvuun. Lisäksi yhteiskuntia koettelivat kiihtyvä inflaatio ja korkotason muutos. Epävakaista ajoista huolimatta Nordean vuosi oli jälleen vahva ja konserni pystyi vahvistamaan liiketoimintaansa.

”Nordean rooli pysyy muuttumattomana epävarmoinakin aikoina: tehtävämme on tukea asiakkaitamme ja yhteiskuntia, joissa toimimme. Meillä on vahva liiketoimintamalli, joka on osoittanut toimivuutensa moneen kertaan, ja olemme yhdessä pohjoismaisten yhteiskuntien kanssa valmiita kestämään haasteelliset olosuhteet. Suuntamme ei muutu. Olemme tukeneet asiakkaitamme ja olleet mukana kehittämässä pohjoismaisia yhteiskuntia jo yli 200 vuoden ajan. Olemme sitoutuneet jatkamaan tällä tiellä”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo vuosikertomukseen sisältyvässä katsauksessaan.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa nordea.com. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla myös suomeksi. Tänä vuonna vuosikertomus sisältää ensimmäistä kertaa muun muassa merkittävästi aiempaa laajemmin tietoa luotonannon ja sijoitustoiminnan päästövähennyksistä sekä aiempaa enemmän EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (taksonomia) mukaista tietoa.

Nordea julkaisee vuosikertomuksensa myös eurooppalaisessa yhtenäisessä sähköisessä raportointimuodossa (ESEF). Vuosikertomus julkaistaan XHTML-tiedostona (Extensible Hypertext Markup Language) ja konsernitilipäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman tilintarkastajan rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Nordean ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-muotoinen ruotsinkielinen vuosikertomus on liitetty tähän tiedotteeseen zip-tiedostona, ja se on saatavilla myös osoitteessa nordea.com.

Nordean vastuullisuusraportointi sisältyy vuosikertomukseen, joten erillistä vastuullisuusraporttia ei julkaista. Lakisääteisten muiden kuin taloudellisten tietojen ja taksonomian mukaisuutta koskevien tietojen raportoinnin lisäksi Nordean vastuullisuusraportoinnissa otetaan huomioon GRI-standardit (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards). Nordea raportoi lisäksi ilmastoon liittyviä tietoja TCFD-työryhmän (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten perusteella. GRI-standardeihin, TCFD-työryhmän suosituksiin ja vastuullisen pankkitoiminnan periaatteisiin perustuvaa raportointia koskevat indeksit julkaistaan erillisenä liitteenä, joka on saatavilla osoitteessa nordea.com/sustainability. Päästövähennyksiä koskevat tiedot raportoidaan PCAF-yhteistyöhankkeessa (Partnership for Carbon Accounting Financials) laaditun rahoitusalan kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia koskevan kansainvälisen standardin perusteella. PricewaterhouseCoopers Oy on varmentanut Nordean muun kuin lakisääteisen vastuullisuusraportoinnin ISAE 3000 (uudistettu) -standardin mukaisella rajoitetun varmuuden antavalla tasolla.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 1. maaliskuuta 2023 kello 9.00 Suomen aikaa.

Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.

Documents