Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa (corporate governance) koskee osakkeenomistajien, hallituksen ja konsernijohtajan välisiä suhteita sekä yhtiön tavoitteita. Näillä sivuilla käsitellään hyvää hallintotapaa osakkeenomistajan näkökulmasta, sillä sivut on laadittu ulkoisten vaatimusten mukaan. Näihin vaatimuksiin sisältyy Ruotsissa annettu hyvää hallintotapaa koskeva suositus.

Sivustolla korostetaan hallituksen roolia Nordean tärkeimpänä päätöksentekoelimenä sekä sen vuorovaikutusta muiden elinten kanssa hyvän hallintotavan varmistamiseksi.