Jälleen vahva neljännes

Frank Vang-Jensen

21-07-2021 05:59

Tänä kesänä on näkyvissä useita merkkejä paremmasta tulevaisuudesta. Pohjoismaat alkavat vähitellen avautua. Rajoituksia puretaan ja rokotusohjelmat etenevät hyvin.

Elämme kuitenkin vielä koronaviruksen kanssa, joten meidän on varauduttava takaiskuihin, joita yllättävät virusmuunnokset voivat aiheuttaa. Me Nordeassa jatkamme lupaustemme toteuttamista: pysymme asiakkaidemme rinnalla ja tuemme heitä siirtymisessä pandemian jälkeiseen maailmaan.

Kasvatimme toisella vuosineljänneksellä liike- ja asiakastoimintaamme edelleen merkittävästi. Markkinaosuutemme paranivat kaikissa Pohjoismaissa. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia vuoden takaisesta, ja luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille lisääntyi 8 prosenttia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 24 prosenttia ennätykselliseen 387 miljardiin euroon.

Tämän positiivisen kehityksen ansiosta neljännesvuositulos oli vahva. Liikevoitto kasvoi 1 338 miljoonaan euroon viime vuoden toisen neljänneksen 306 miljoonasta eurosta tuottojen vahvan kasvun, tiukan kulujen hallinnan ja luottotappioiden vähäisen määrän ansiosta. Oman pääoman tuotto nousi 11,4 prosenttiin. Tuotot kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta ja korkokate nousi 13 prosenttia, mikä oli nopein kasvuvauhti kymmeneen vuoteen. Pystyimme jälleen kasvattamaan tuottoja nopeammin kuin kuluja, ja konsernin kulu/tuotto-suhde parani vuoden takaisesta 52 prosentista 49 prosenttiin.

Pääomarakenteemme on edelleen yksi Euroopan vahvimmista. Hallitus on valmis päättämään enintään 0,72 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta lokakuussa nykyisten rajoitusten kumoamisen jälkeen. Pyrimme aloittamaan osakkeiden takaisinostot viimeisellä neljänneksellä.

Edistyimme vuoden alkupuoliskolla hyvin kahdella priorisoidulla osa-alueella: vastuullisuudessa ja digitalisaatiossa. Aloimme toteuttaa uutta vastuullisuusstrategiaamme koko pankissa ja jatkoimme vastuullisten tuotteidemme valikoiman laajentamista kaikille asiakassegmenteille soveltuvaksi.

Digitalisaatio on kiihtynyt pandemian aikana. Mobiilipankkisovellukseemme kirjaudutaan nyt vuosittain yli miljardi kertaa, ja olemme lisänneet siihen useita uusia toimintoja – ja paljon lisää on tulossa. Kehitämme edelleen kattavia digitaalisia palveluja, mutta se ei tarkoita, että asettaisimme digipalvelut henkilökohtaisen palvelun edelle.

Nordean asema pandemian jälkeisessä maailmassa on vahva. Etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti vuodelle 2022 asettamiemme taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Keskitymme edelleen kolmeen painopistealueeseen eli luomaan erinomaisia asiakaskokemuksia, kasvattamaan tuottoja ja optimoimaan toiminnan tehokkuuden. Meillä on vakaa halu parantaa jatkuvasti tulostamme ja tehdä joka päivä kaikki hieman paremmin. Näin toimimme jatkossakin. Asiakkaidemme, liiketoiminnan, osakkeenomistajiemme ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Osavuosikatsaus
Tietoa meistä

Related posts