Nok et solid kvartal

Frank Vang-Jensen

21-07-2021 06:02

Denne sommeren ser vi mange tegn som lover godt for fremtiden. De nordiske samfunnene åpnes gradvis opp. Restriksjoner lettes, og vaksineringen går fremover.

Men vi lever fortsatt med covid-19 og må være forberedt på at uforutsigbare virusvarianter kan gi nye tilbakeslag. I Nordea fortsetter vi å levere på det vi har lovet – å være der for kundene våre og støtte dem i overgangen til livet etter pandemien.

I andre kvartal fortsatte veksten i forretningsvirksomheten og kundeaktiviteten, og vi tok ytterligere markedsandeler i hele Norden. Boliglånsvolumer økte med 6 % sammenlignet med samme kvartal i fjor, og utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 8 %. Midler til forvaltning økte med 24 % til rekordhøye 387 milliarder euro.

Denne positive utviklingen ga et sterkt kvartalsresultat. Solid inntektsvekst, god kostnadskontroll og lave lånetap førte til at driftsresultatet økte til 1338 millioner euro fra 306 millioner euro i samme periode i fjor. Avkastning på egenkapitalen økte til 11,4 %. Inntekten økte med 16 % sammenlignet med samme periode i fjor, og netto renteinntekter økte med 13 % – den største veksten på ti år. Vi lykkes fortsatt med å øke inntektene mer enn kostnadene, så kostnader i forhold til inntekter er forbedret til 49 % fra 52 % for et år siden.

Kapitalposisjonen vår er fortsatt en av de sterkeste i Europa. Styret er klart til å vedta utbetaling av utbytte på maksimalt 0,72 euro per aksje i oktober, når de nåværende restriksjonene er opphevet. Vi har til hensikt å starte et tilbakekjøpsprogram for egne aksjer i fjerde kvartal.

I første halvår gjorde vi store fremskritt innenfor to av prioritetsområdene våre – bærekraft og digitalisering. Vi begynte å implementere den nye bærekraftstrategien vår i hele banken og utvidet bærekraftstilbudet i alle kundesegmenter.

Digitaliseringen har skutt fart i kjølvannet av pandemien. Mobilbanken vår har nå mer enn én milliard pålogginger i året, og vi har lagt til flere nye funksjoner – og enda flere er på vei. Vi vil bygge videre på de digitale løsningene våre, men det betyr ikke at vi prioriterer digital utvikling foran personlig service.

Nordea går inn i den nye fasen etter pandemien i en sterk posisjon. Vi er i rute med å nå de økonomiske målene våre for 2022. Vi holder fokuset på de tre hovedprioriteringene våre: å skape positive kundeopplevelser, gjennomføre tiltak som øker inntekten, og optimalisere driftseffektiviteten. Vi skal fortsette å forbedre resultatene og gjøre ting litt bedre hver eneste dag. Det er veien videre for oss – til gode for kundene våre, virksomheten vår, aksjonærene våre og samfunnet.

Kvartalsresultater
Om oss

Related posts