Ännu ett starkt kvartal

Frank Vang-Jensen

2021-07-21 05:57

I sommar ser vi många positiva tecken för framtiden. De nordiska länderna öppnar successivt upp igen, restriktionerna lättas och vaccinationsprogrammen fortskrider på ett bra sätt.

Vi lever emellertid fortfarande med covid-19 och måste vara förberedda för bakslag till följd av oberäkneliga virusvarianter. I Nordea fortsätter vi att leverera på det vi lovat – vi står vid våra kunders sida och stöttar dem i övergången till livet efter pandemin.

Under andra kvartalet fortsatte både affärerna och kundaktiviteten att öka markant. Vi ökade också våra marknadsandelar ytterligare i hela Norden. Bolånevolymerna steg med 6 procent på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 24 procent till rekordhöga 387 md euro.

Den positiva utvecklingen bidrog till ett starkt kvartalsresultat. Rörelseresultatet steg till 1 338 mn euro från 306 mn euro under samma period i fjol. Ökningen berodde på en stark intäktstillväxt, strikt kostnadskontroll och låga kreditförluster. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,4 procent. Intäkterna ökade med 16 procent på årsbasis, och räntenettot ökade med 13 procent, den högsta tillväxttakten på tio år. Vi gjorde ytterligare framsteg när vi ökade intäkterna snabbare än kostnaderna och förbättrade vårt K/I-tal till 49 procent från 52 procent för ett år sedan.

Vår kapitalposition är fortfarande en av de starkaste i Europa. Styrelsen är redo att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro per aktie i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Vi planerar också att påbörja ett program för återköp av aktier under fjärde kvartalet.

Under första halvåret gjorde vi framsteg inom två av våra prioritetsområden – hållbarhet och digitalisering. Vi påbörjade implementeringen av vår nya hållbarhetsstrategi i hela banken och fortsatte att expandera vårt erbjudande inom hållbarhet till samtliga kundsegment.

Digitaliseringen har påskyndats under pandemin. Vår mobilbanksapp har nu mer än en miljard inloggningar per år och vi har lagt till flera nya funktioner – och många fler är på ingång. Vi fortsätter att utveckla vår digitala kapacitet men det innebär inte att vi prioriterar digital utveckling före personlig service.

Nordea går in i den nya fasen efter pandemin med en stark position. Vi är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022. Vi behåller fokus på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Vi är fast beslutna att hela tiden prestera bättre och göra saker lite bättre varje dag. Det är vår väg framåt. Till gagn för våra kunder, vår verksamhet, våra aktieägare och samhället i stort.

Delårsrapport
Om oss

Related posts