Nordea on vahva ja turvallinen kumppani

Frank Vang-Jensen

27-04-2023 06:52

Vuoden ensimmäistä neljännestä hallitsivat rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja hyvin epävarmana jatkunut makrotaloustilanne. Viimeaikaiset tapahtumat, mukaan lukien muutamien muissa maissa toimivien pankkien ongelmat, ovat muistuttaneet meitä kaikkia turvallisen ja luotettavan pankkisektorin tärkeydestä.

Nordea on yksi Euroopan vakaimmista ja kannattavimmista pankeista. Meillä on hajautettu liiketoimintamalli, taloudelliset riskimme ovat hallinnassa, taseemme on vahva ja kannattavuutemme korkealla tasolla. Tämä tekee meistä vahvan ja turvallisen kumppanin asiakkaille, henkilöstölle, osakkeenomistajille ja koko yhteiskunnalle.

Vaikka taloudellinen toimintaympäristö oli aiempaa heikompi, olemme tyytyväisiä voidessamme jälleen kerran julkistaa vahvan tuloksen ensimmäiseltä neljännekseltä.

Liiketoiminta kehittyi jälleen vakaasti ja tuotti vahvan taloudellisen tuloksen. Liikevoittomme parani 34 prosenttia vuoden takaisesta. Vaimentuneesta taloudellisesta aktiviteetista huolimatta luottovolyymimme kehittyivät edelleen positiivisesti. Yritysluottojen volyymit kasvoivat 5 prosenttia ja asuntoluottojen volyymit 1 prosentin.

Vahvasta asemastamme kertoo luottamus, jota pohjoismaiset asiakkaamme osoittavat meitä kohtaan. Tämä näkyy parantuneina asiakasarvioina, markkinaosuuksien kasvuna priorisoiduissa segmenteissä ja etenkin talletusvolyymien kasvuna: talletusvolyymit kasvoivat neljänneksen aikana 5 prosenttia vuoden takaisesta. Riskiasemamme on vakaa ja luottosalkkumme laatu vahva.

Varsinainen yhtiökokouksemme hyväksyi maaliskuussa 2,9 miljardin euron osingon tilikaudelta 2022 (0,80 euroa osakkeelta). Tämä oli 16 prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2021. Markkinoiden johtavan tuoton tarjoaminen osakkeenomistajille on tulosta strategiamme onnistuneesta toteutuksesta. On ilo nähdä, miten kaikille 560 000 osakkeenomistajallemme maksamamme osingot lisäävät taloudellista aktiviteettia, edistävät kasvua ja ohjaavat rahoitusta innovaatioihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin yhteiskuntaa tukeviin toimintoihin.

Odotamme, että makrotaloudellinen epävarmuus jatkuu, inflaatio säilyy nopeana ja korot pysyvät korkealla tasolla myös tulevina neljänneksinä. Pohjoismaiset taloudet ovat kuitenkin vahvoja, ja niillä on hyvät edellytykset kestää haasteelliset olosuhteet. Asiakkaamme ovat yleisesti ottaen taloudellisesti hyvässä kunnossa, ja heidän taloudellinen asemansa on vakaa.

Epävarmassa ympäristössä turvallisuutta ja luotettavuutta odotetaan monelta yritykseltä – ei vähiten pankeilta. Nordean kaltainen vahva ja kannattava pankki edistää vakautta ja pystyy tarjoamaan houkuttelevia palveluita tukeakseen asiakkaita ja yhteiskuntaa niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina.

Osavuosikatsaus
Tietoa meistä
Blogi