Nordea er en trygg og solid partner

Frank Vang-Jensen

27-04-2023 06:48

Årets første kvartal var preget av uro i finansmarkedene og vedvarende høy makroøkonomisk usikkerhet. Den siste tidens hendelser, blant annet problemer hos enkelte banker i andre land, minner oss om hvor viktig det er å ha en trygg og pålitelig banksektor.

Nordea er en av de mest stabile og lønnsomme bankene i Europa. En robust forretningsmodell, en solid finansiell risikoposisjon, et godt balanseregnskap og høy lønnsomhet gjør oss til en trygg og solid partner for kunder, medarbeidere, aksjonærer og samfunnet generelt.

Til tross for et utfordrende økonomisk klima leverer vi nok et sterkt kvartalsresultat, og det er vi glade for.

Forretningsresultatene er fortsatt gode, og den finansielle utviklingen er solid. Driftsresultatet økte med 34 % sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for en nedgang i den økonomiske aktiviteten, var utlånsutviklingen positiv. Utlån til bedrifter økte med 5 %, og boliglån økte med 1 %.

Tilliten og tiltroen de nordiske kundene fortsetter å vise oss, vitner om hvor sterkt vi står. Dette gjenspeiles i bedre resultater i eksterne kundevurderinger, høyere markedsandeler i prioriterte segmenter og særlig i økte innskudd: I årets første kvartal økte innskuddene med 5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Vi har en sunn risikoposisjon og høy kredittkvalitet.

I mars godkjente generalforsamlingen et utbytte på 2,9 milliarder euro eller 0,80 euro per aksje for 2022 – en økning på 16 % sammenlignet med 2021. Vi leverer markedsledende avkastning til aksjonærene og viser med det at vi har lykkes med å implementere strategien vår. Det er en glede å se utbytteutbetalinger til 560 000 aksjonærer bidra til økonomisk aktivitet, skape vekst og sikre finansiering til innovasjon, utdanning, helsetilbud og annen samfunnsstøtte.

Vi forventer fortsatt makroøkonomisk usikkerhet, høy inflasjon og høyere renter også de neste kvartalene. Men de nordiske økonomiene er sterke og godt rustet til å tåle utfordrende forhold. Kundene våre klarer seg generelt bra og har god økonomi.

I et usikkert klima er det viktig at virksomheter er sikre og pålitelige – ikke minst gjelder dette banker. En solid og lønnsom bank som Nordea bidrar til stabilitet og leverer attraktive tjenester som støtter kundene og samfunnet. I både gode og utfordrende tider.

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg