Solid resultat under utfordrende markedsforhold

Frank Vang-Jensen

18-07-2022 07:24

I andre kvartal måtte vi forholde oss til et endret økonomisk klima. Krigen i Ukraina fortsatte, og høyere inflasjon førte til stigende renter og dårligere utsikter til økonomisk vekst. Tilliten hos forbrukerne gikk ned, og svingningene i finansmarkedene økte.

Derfor er jeg glad for å se at vi opprettholdt en sterk forretningsutvikling, forbedret kundetilfredsheten og fortsatte fremdriften i tråd med forretningsplanen og hovedprioriteringene.

Driftsresultatet økte med 2 % til 1361 millioner euro og overgikk dermed rekordnivået i andre kvartal 2021.

Boliglånsvolumet økte med 6 %, og nok en gang tok vi markedsandeler i hele Norden. Aktiviteten i boligmarkedet gikk noe ned på grunn av den økonomiske usikkerheten og hyppige renteøkninger. Likevel var etterspørselen fra kunder på et historisk høyt nivå.

Nedgangen i finansmarkedet hadde en negativ effekt på midler til forvaltning, som gikk ned med 9 % dette kvartalet, men netto kapitalinngang fra sparing var fortsatt positiv.

På bedriftssiden opplevde vi en kraftig økning i etterspørselen etter lån. Utlån til store selskaper økte med 16 %, og utlån til små og mellomstore bedrifter økte med 7 %.

Samlet leverte Nordea et godt resultat i andre kvartal. Kapitalposisjonen vår er fortsatt blant de beste i Europa, og vi er i rute med gjennomføringen av forretningsplanen – vi gjør fremskritt mot bærekraftsmålene og mot å være ledende på digitale løsninger.

Fremover vil det høye rentenivået legge en demper på den økonomiske aktiviteten, men det bør også ses på som en sunn justering som gradvis tar oss tilbake til mer normale markedsforhold. Økt økonomisk usikkerhet, stigende inflasjon og dårligere utsikter til økonomisk vekst vil skape utfordringer for både kundene våre og samfunnet som helhet de neste kvartalene.

Nordea er godt rustet til å takle vanskelige økonomiske forhold. Vi er klare til å støtte kundene våre og vil fortsette å bidra positivt i de nordiske samfunnene. Det er veien videre for oss.

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg