Vahva tulos haasteellisilla markkinoilla

Frank Vang-Jensen

18-07-2022 07:07

Toimintaympäristömme muuttui toisella neljänneksellä. Ukrainan sodan jatkuminen ja kiihtyvä inflaatio nostivat korkoja ja supistivat kasvuodotuksia. Kuluttajien luottamus heikkeni ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus lisääntyi.

Siksi olen tyytyväinen voidessani todeta, että liiketoimintamme vahva vire jatkui. Asiakastyytyväisyys parani, toteutimme liiketoimintasuunnitelmaamme ja edistyimme painopistealueillamme.

Liikevoittomme kasvoi 2 prosenttia 1 361 miljoonaan euroon ja ylitti näin vuoden 2021 toisen neljänneksen ennätyslukemat.

Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 6 prosenttia ja myös markkinaosuutemme kasvoivat edelleen Pohjoismaissa kautta linjan. Asuntomarkkinat hidastuivat taloudellisen epävarmuuden lisäännyttyä ja korkojen nousun kiihdyttyä. Asiakaskysyntä on kuitenkin edelleen historiallisen hyvällä tasolla.

Rahoitusmarkkinoiden laskusuuntaus vaikutti hoidossa olevaan varallisuuteen epäsuotuisasti, ja se pieneni 9 prosenttia edellisneljänneksestä. Uuden hoitoon saadun varallisuuden nettomäärä oli kuitenkin edelleen positiivinen.

Yritysluottojen kysyntä kasvoi merkittävästi. Luotonanto suurille yrityksille kasvoi 16 prosenttia ja luotonanto pienille ja keskisuurille yrityksille 7 prosenttia.

Nordean kehitys oli kokonaisuudessaan hyvää toisella neljänneksellä. Pääomarakenteemme on edelleen yksi Euroopan parhaista, ja toteutimme liiketoimintasuunnitelmaamme suunnitellusti – etenimme kohti vastuullisuustavoitteitamme ja tavoitettamme olla todellinen johtaja digipalveluissa.

Vaikka korkojen nousu vaimentaa taloudellista toimeliaisuutta jatkossa, käänne auttaa korjaamaan markkinaolosuhteita vähitellen normaalimpaan suuntaan. Lisääntyvä taloudellinen epävarmuus, kiihtyvä inflaatio ja heikentyneet kasvuodotukset tuovat haasteita asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle tulevina neljänneksinä.

Nordealla on hyvät edellytykset vastata epävarmoihinkin aikoihin. Olemme valmiita tukemaan asiakkaitamme myös jatkossa ja vaikutamme edelleen positiivisesti pohjoismaisiin yhteiskuntiin.

Osavuosikatsaus
Tietoa meistä
Blogi