Stærkt resultat i udfordrende markeder

Frank Vang-Jensen

18-07-2022 07:19

I 2. kvartal oplevede vi ændrede økonomiske forhold. Krigen i Ukraine fortsatte, og højere inflation førte til stigende renter og lavere forventninger til den økonomiske vækst. Forbrugertilliden blev svækket, og de finansielle markeder var mere volatile.

Jeg er derfor glad for at se, at vi har fastholdt vores stærke forretningsmomentum, forbedret kundetilfredsheden og fortsat gjort fremskridt i tråd med vores forretningsplan og nøgleprioriteter.

Vores ordinære resultat steg 2 pct. til 1.361 mio. euro og overgik dermed det rekordhøje niveau i 2. kvartal 2021.

Vores boligudlån steg 6 pct., og endnu en gang øgede vi vores markedsandel i hele Norden. Aktiviteten på boligmarkedet aftog som følge af økonomisk usikkerhed og hurtigere rentestigninger. Men kundernes efterspørgsel var fortsat historisk god.

Nedgangen på de finansielle markeder havde en negativ effekt på kapital under forvaltning, der faldt med 9 pct. på kvartalsbasis, men nettotilgangen var fortsat positiv.

På erhvervssiden oplevede vi en betydelig stigning i låneefterspørgslen. Udlånet til store erhvervskunder steg 16 pct., og udlånet til små- og mellemstore erhvervskunder steg 7 pct.

Generelt klarede Nordea sig godt i 2. kvartal. Vores kapitalgrundlag er fortsat blandt de bedste i Europa , og arbejdet med at gennemføre vores forretningsplan forløber planmæssigt – vi gør fremskridt mod at opfylde vores bæredygtighedsmål og blive digitalt førende.

Fremadrettet vil højere renter lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet, men det skal også ses som en sund tilpasning, der gradvist får os tilbage til mere normaliserede markedsforhold. Øget økonomisk usikkerhed, stigende inflation og lavere forventninger til den økonomiske vækst vil udfordre vores kunder og det bredere samfund i de kommende kvartaler.

Nordea er godt rustet til at modstå vanskeligere økonomiske forhold. Vi er klar til at støtte vores kunder og vil fortsat bidrage positivt til de nordiske samfund. Det er vores vej frem.

Kvartalsresultat
Om os
Blog