Vi har vært der for kundene i urolige tider

Frank Vang-Jensen

02-02-2023 06:48

2022 ble nok et ekstraordinært år.

På denne tiden i fjor var den vestlige delen av verden inne i den siste store bølgen med covid-19-restriksjoner. Vi lanserte også en oppdatert strategi og et nytt økonomisk mål for Nordea. Lite visste vi om hva som var i vente.

Russland invaderte Ukraina, forårsaket store menneskelige lidelser og skapte sosial og økonomisk usikkerhet i hele Europa.

Siden da har inflasjonen, energiprisene og rentene økt. Vi var tilbake på et mer normalt rentenivå etter et tiår med en ekstremt ekspansiv pengepolitikk – et av de største økonomiske eksperimentene på mange tiår. Obligasjons- og aksjemarkedene hadde den dårligste samlede avkastningen siden slutten av 1960-tallet.

Vi støttet kundene våre og samfunnene vi har virksomhet i, gjennom denne utfordrende perioden og leverte nok en gang et solid resultat . Forretningsaktiviteten økte, og vi vant markedsandeler i hele Norden.

Vi fortsatte å holde et høyt aktivitetsnivå i fjerde kvartal. Vi utvidet sparetilbudet vårt og hjalp kundene med finansierings- og risikostyringsbehov. Vi er proaktive overfor kundene våre – for eksempel økte kundenes interaksjon med digitale 1-1-meldinger i mobil- og nettbanken med 50 % sammenlignet med i fjor.

Med denne proaktive innstillingen og omnikanalmodellen opprettholdt vi det høye aktivitetsnivået, og driftsresultatet gikk opp med 26 % til EUR 1609 millioner.

Låneetterspørselen blant bedriftskundene holdt seg på et høyt nivå og økte med 9 %. Boliglånsvolumet økte med 3 %. Vi vokste og vant markedsandeler til tross for at det usikre økonomiske klimaet hadde negativ innvirkning på det nordiske boligmarkedet.

På bakgrunn av det gode resultatet for 2022 har Nordeas styre foreslått et utbytte på 80 eurocent per aksje. Utbytte er viktig for aksjonærene våre, som består av mer enn 565 000 privatpersoner, pensjonsfond og andre investorer. Utbetaling av utbytte bidrar til økonomisk aktivitet, skaper vekst i Norden og sikrer finansiering til innovasjon, utdanning og annen samfunnsstøtte. Dette er spesielt viktig i utfordrende perioder.

Vi har en robust forretningsmodell og en strategi som tåler tidens tann. Vi holder fast ved at vi skal levere på hovedprioriteringene og det økonomiske målet for 2025.

Vi hadde ikke klart å hjelpe kundene og få et godt økonomisk resultat uten de dyktige og engasjerte medarbeiderne våre. Jeg vil gjerne rette en takk til alle i Nordea for den gode innsatsen. Jeg vil også takke alle kunder, aksjonærer og andre interessenter for tilbakemeldinger og veldig godt samarbeid gjennom året.

Hovedfokuset vårt er – og vil alltid være – å hjelpe kundene våre så godt vi kan. Uten kundenes tillit og lojalitet hadde vi ikke vært der vi er i dag. Det er også veien vår videre – å være kundenes foretrukne partner. I både gode og utfordrende tider.

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg