Tuemme asiakkaitamme epävakaina aikoina

Frank Vang-Jensen

02-02-2023 06:52

Vuosi 2022 oli jälleen poikkeuksellinen.

Viime vuonna tähän aikaan länsimaissa olivat voimassa viimeiset laajat koronarajoitukset ja julkistimme Nordean päivitetyn strategian ja taloudellisen tavoitteen. Emme aavistaneet, mitä tuleman piti.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti paljon inhimillistä kärsimystä ja johti yhteiskunnallisen ja taloudellisen epävarmuuden kasvuun Euroopassa.

Sen jälkeen inflaatio on kiihtynyt ja energian hinnat ja korot ovat nousseet. Palasimme kohti normaalimpaa korkotasoa vuosikymmenen ajan jatkuneen erittäin elvyttävän rahapolitiikan jälkeen. Elvytyksen aikakausi oli yksi suurimmista talouspoliittisista kokeiluista vuosikymmeniin. Rahoitusmarkkinoilla joukkolainojen ja osakkeiden yhteenlaskettu tuotto oli heikoin sitten 1960-luvun lopun.

Tässä epävakaassa toimintaympäristössä olimme asiakkaittemme ja pohjoismaisten yhteiskuntien tukena ja saavutimme jälleen vahvan tuloksen. Liiketoimintamme volyymit kasvoivat, ja kasvatimme markkinaosuuksiamme Pohjoismaissa.

Vahvistimme liiketoimintaamme edelleen viimeisellä neljänneksellä. Jatkoimme säästämiseen liittyvän tuote- ja palveluvalikoimamme laajentamista ja vastasimme asiakkaittemme rahoitus- ja riskienhallintatarpeisiin. Palvelimme asiakkaitamme aktiivisesti, ja esimerkiksi mobiili- ja verkkopankissa asiakkaille kohdennettuihin viesteihin reagointi kasvoi 50 prosenttia vuoden takaisesta.

Aktiivisen ja monikanavaisen palvelumallimme ansiosta pystyimme ylläpitämään liiketoiminnan vahvan vireen, ja liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 1 609 miljoonaan euroon.

Luottojen kysyntä pysyi yritysasiakkaittemme joukossa vilkkaana, ja luotonanto yrityksille kasvoi 9 prosenttia. Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 3 prosenttia. Pystyimme kasvamaan ja voittamaan markkinaosuuksia myös toimintaympäristössä, jossa epävarmuus on heikentänyt Pohjoismaiden asuntomarkkinoita.

Vuoden 2022 vahvan taloudellisen tuloksen perusteella Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,80 euroa osakkeelta. Osingot ovat tärkeitä osakkeenomistajillemme eli yli 565 000 yksityishenkilölle, eläkerahastolle ja muulle sijoittajalle. Osingot lisäävät taloudellista aktiviteettia, edistävät kasvua Pohjoismaissa ja ohjaavat rahoitusta innovaatioihin ja koulutukseen sekä muihin yhteiskuntaa tukeviin toimintoihin. Tämä on erityisen tärkeää haastavina aikoina.

Liiketoimintamallimme on erittäin vahva ja strategiamme on osoittanut kestävyytensä. Olemme sitoutuneet keskittymään painopistealueisiimme ja saavuttamaan vuodelle 2025 asettamamme taloudellisen tavoitteen.

Emme olisi voineet tukea asiakkaitamme ja saavuttaa vahvaa tulostamme ilman erittäin osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöämme. Haluan kiittää koko Nordean joukkuetta erinomaisesta työstä. Haluan kiittää myös kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja muita sidosryhmiämme palautteesta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä vuoden aikana.

Meille tärkeintä on nyt ja aina palvella asiakkaitamme parhaan kykymme mukaan. Tiedämme, että ilman asiakkaittemme luottamusta ja uskollisuutta emme olisi nyt tässä pisteessä. Haluamme myös jatkossa olla ensisijainen kumppani asiakkaillemme – niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina.

Osavuosikatsaus
Tietoa meistä
Blogi