Høyt aktivitetsnivå i usikre tider

Frank Vang-Jensen

20-10-2022 06:58

Høsten er her, bladene skifter farge og dagene blir stadig kortere. Men denne høsten er litt annerledes. For mange er verden blitt et mer usikkert sted å være, og noen føler seg mindre trygge enn før, både personlig og økonomisk.

I tredje kvartal ble styringsrenten positiv i Danmark og Finland, slik den ble i Norge og Sverige kvartalene før. Selv om det høye rentenivået vil legge en demper på aktivitetsnivået i økonomien en periode, må det også ses på som en sunn justering som på lang sikt gradvis tar oss tilbake til mer normale markedsforhold.

Vi forventer at denne trenden fortsetter de neste kvartalene, for det vil sannsynligvis bli flere renteøkninger i alle de fire landene.

I tredje kvartal opprettholdt vi et høyt aktivitetsnivå og solid volumvekst i tråd med forretningsplanen og hovedprioriteringene.

Det var tydelige tegn på lavere aktivitet i det nordiske boligmarkedet. Nedgangen var størst i Sverige, der boligprisene gikk ned med rundt 5 % sammenlignet med i fjor. Til tross for dette steg det samlede boliglånsvolumet med 4 % i tredje kvartal, og nok en gang økte vi markedsandelene våre i hele Norden.

Vi har jobbet proaktivt dette kvartalet, og i kombinasjon med høy etterspørsel fra kundene førte det til en tydelig utlånsvekst i bedriftsmarkedet dette kvartalet. Utlån til bedriftskunder økte med 12 %.

De solide resultatene fra årets første tre kvartaler gjør at vi har oppdatert prognosen for 2022. Kostnader i forhold til inntekter for hele 2022 forventes nå å bli 48–49 %. Prognosen for avkastning på egenkapital for 2022 er uendret og ligger på over 11 %.

Vi skal nå det økonomiske målet for 2025 om en avkastning på egenkapital på over 13 %.

I dagens økonomiske klima er det vanskelig å forutse hvordan situasjonen vil utvikle seg, og slik tror vi det vil fortsette de neste kvartalene. Men vi er godt rustet til å tåle enda tøffere økonomiske forhold, og vi er her for å støtte kundene våre og de nordiske landene.

Det er veien vår videre – å være kundenes foretrukne økonomiske partner. I både gode og utfordrende tider.

Kvartalsresultater
Om oss
Blogg